Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri årskurs 8, från v.47 till v.4

Skapad 2014-12-08 09:12 i x Kvarnhagsskolan Botkyrka
I momenten ingår area för rektangel, kvadrat, triangel, parallellogram och cirkel, areaenheter,symmetri, Begränsningsyta, trubbvinkliga trianglar, cirkelbåge och cirkelsektor.
Grundskola 8 Matematik
Du ska bli en duktig matematiker och kunna upptäcka nya sätt att jobba med olika figurer och kunna beräkna deras area.

Innehåll

Mitt syfte med undervisningen:

Förmågor som ska utvecklas enligt LGR 11:

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll enligt LGR 11:

Kunskapskrav för förmågan i ämnet enligt LGR 11:

Centrala begrepp

 • area, yta
 • parallellogram
 • kvadratmeter, kvadratcentimeter, kvadratdecimeter
 • rektangel
 • bas, höjd
 • triangel
 • cirkel, radie, diameter
 • hektar, kvadratkilometer
 • skala
 • symmetri
 • spegling
 • rotation

Bedömning

Bedömning sker:

 • genom aktivt deltagande på lektion
 • genom muntliga redovisningar
 • genom skriftliga prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Delmål för att nå kunskapskraven:

Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3
Du ska kunna välja och använda rätt formel för rätt figur.
Du ska kunna välja och använda rätt formel för att hitta area för rektangel och att kunna beräkna area för den.
Du ska kunna välja och använda rätt formel för att hitta area för parallellogram och att kunna beräkna area för den.

Ma

Delmål 4
Delmål 5
Delmål 6
Du ska kunna välja och använda rätt formel för att hitta area för cirkel och att kunna beräkna area för den.
Du ska kunna välja och använda rätt areaenhet.
Du ska kunna välja och använda rätt metod att omvandla olika areaenheter till varandra.

Ma

Delmål 7
Delmål 8
Delmål 9
Du ska kunna välja och använda rätt metod för att beräkna begränsningsyta för olika figurer.
Du ska kunna välja och använda rätt formel att beräkna både cirkelsbåge och cirkelssektor.

Ma
Aktiviteter för att nå delmålen

Aktivitet - delmål 1
- Genomgångar - olika uppgifter - Schema - laborativt arbete
Aktivitet - delmål 2
- Genomgångar - olika uppgifter - Schema - laborativt arbete
Aktivitet - delmål 3
- Genomgångar - olika uppgifter - Schema - laborativt arbete

Ma

Aktivitet - delmål 4
Aktivitet - delmål 5
Aktivitet - delmål 6

Ma

Aktivitet - delmål 7
Aktivitet - delmål 8
Aktivitet - delmål 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: