Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att bli vuxen

Skapad 2014-12-10 14:07 i Kungsmarksskolan Munkedal
Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar. Preventivmedel och sexuellt överförbara sjukdomar.
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Vi kommer börja med att se olika filmer som vi samtalar om tillsammans. Filmerna kommer handla om hygien, respekt och kärlek med mera. Vi kommer även gå igenom vad som händer i puberteten och hygien i olika situationer. Arbetet avslutas med ett frivilligt förhör som kan ske muntligt eller skriftligt.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om människokroppen och om olika faktorer som påverkar hälsan. På så sätt ska eleverna stimuleras att reflektera över samband mellan olika val och deras konsekvenser.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna får möta etiska, estetiska och existentiella perspektiv på frågor som rör människa. Därigenom syftar undervisningen till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till såväl sina egna åsikter och andras argument som till information från olika källor.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om människokroppen och om olika faktorer som påverkar hälsan. På så sätt ska eleverna stimuleras att reflektera över samband mellan olika val och deras konsekvenser.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna får möta etiska, estetiska och existentiella perspektiv på frågor som rör människa. Därigenom syftar undervisningen till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till såväl sina egna åsikter och andras argument som till information från olika källor.

Arbetssätt

 • Du kommer att få genomgångar i helklass/mindre grupp/enskilt.
 • Du kommer att få se på filmer.
 • Du kommer att få diskutera innehållet i filmerna/innehållet i häftet/vid genomgångar m.m..
 • Du kommer att få skriva ner dina tankar om några saker som bara vuxna läser.
 • Det är viktigt att du ställer frågor så att du lär dig så mycket som möjligt.

 

Bedömning kommer ske på:

 •  De kunskaper du visar muntligt och skriftligt vid genomgångar, filmer, diskussioner i helklass/grupp/enskilt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.
  NO  7-9
 • Preventivmetoder och sexuellt överförbara sjukdomar.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9

Matriser

NO
Kunskapskrav för årskurs 9

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Förebyggande hälsovård
Eleven bidrar också till resonemang om förebyggande hälsovård.
Eleven för också enkla resonemang om förebyggande hälsovård.
Eleven för också välutvecklade resonemang om förebyggande hälsovård.
Preventivmetoder, identitet och olika relationer
Dessutom bidrar eleven till resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Dessutom för eleven enkla resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.
Ämnesspecifika ord, begrepp och symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, i egna frågor.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, i egna frågor.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, i egna frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: