Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematisk medvetenhet F-klass

Skapad 2014-12-10 15:06 i Centralskolan Lerum
Lokal pedagogisk planering i matematik för Förskoleklass på Centralskolan i Floda
Grundskola F Matematik
Genom lek och aktiviteter i vardagen vill vi väcka intresse för matematik.

Innehåll

Målen med verksamheten

Att barnen ska få förståelse för matematiken i vår vardag

Att barnen ska få kännedom om matematiska begrepp och symboler

Att barnen ska få arbeta med problemlösningar. kommunicera, reflektera och dra slutsatser

I verksamheten kommer vi att

Arbeta med RUM- BEGREPP- OCH TALUPPFATTNING :

Lägesbegrepp ( framför bakom under osv)

Storleksbegrep, rangordning ( Stor-liten, Kort-lång,Tung-lätt)

Geometriska former ( Cirkel, kvadrat, rektangel och triangel)

Enklare mönster

Ramsräkna

Räkna baklänges från 12

Börja räkna från talraden 1-10 var som helst

Sortera och klassificera ( likheter/olikheter, färg , form och storlek)

Bilda par, lika, fler än, färre än, hälften, dubbelt

Ordningstalen ( första,andra osv)

Talområdet 0-5 ( antal, siffran,dela upp talet, räknesagor)

1 mer/ 1 mindre

Tidsuppfattning,året, veckodagarna

Vi gör det genom leken och

Samlingarna

Arbetspassen

Skapande aktiviteter

Musik

Bygg och konstruktion

Spela spel

Idrott

Teman

Vi dokumenterar vår verksamhet och barnets lärande genom att

Fotografera

Barnens bilder och skapande alster

Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

  • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
    Lgr11
  • Syfte
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
    Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: