Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Magic åk 5

Skapad 2014-12-13 10:00 i Ingaredsskolan Alingsås
Grundskola 5 Engelska
Vi jobbar utifrån läromedlet Magic 5 och kompletterar med filmer och andra övningar.

Innehåll

Syfte

Arbetssätt

 • Läsa  och översätta texter enskilt och i grupp från Magic
 • Titta på några filmserier tex Max's movie, Mortified eller Desperados
 • Läsa enkla skönlitterära böcker med frågor till texten
 • Träna läsförståelse ex på Readtheory.
 • Träna hörförståelse
 • Prata om vardagliga ämnen i par och små grupper
 • Arbeta med grundläggande grammatik som; frågeord, komparera adjektiv, verb i preteritum (regelbundna och oregelbundna), there is/are

Bedömning

Vi kommer under lektionerna, utifrån texterna i boken samt annat material, bedöma din förmåga att:

 • läsa och förstå engelsktexter
 • redogöra för texters innehåll på engelska och svenska.
 • delta i samtal om texter och andra ämnen på engelska.
 • skriva fraser och meningar innehållande de ord och begrepp som vi arbetat med.
 • använda de grammatiska regler som vi gått igenom.
 • förstå innehållet i tydligt talad engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: