Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Celler, matspjälkning och andning

Skapad 2014-12-15 11:59 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

Konkretisering

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • förstå cellens uppbyggnad, förökning och arbete
 • kunna förklara hur kroppens organ fungerar samt kunna beskriva vanliga sjukdomar
 • beskriva samband i människokroppen genom att använda begrepp från området
 • förstå hur kroppen bearbetar kolhydrater, proteiner och fetter ur ett biologiskt och kemiskt perspektiv
 • utföra och utvärdera undersökningar

Undervisning/arbetssätt

Undervisning

Vi kommer att ha genomgångar och se filmer.  Du visar dina kunskaper i olika förhör. Vi kommer att genomföra undersökningar.

Bedömning

Matriser

Bi Ke
Celler, matspjälkning och andning

Förmåga att granska information

Har ej nått målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka information
Kan ännu inte söka information på egen hand.
Kan med viss hjälp söka relevant information.
Söker relevant information.
Söker relevant information på ett väl fungerande sätt.
Använda information
Kan ännu inte använda information på ett fungerande sätt.
Kan använda information på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda information på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda information på ett väl fungerande sätt.

Förmågan att kommunicera

Har ej nått målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skapa texter och andra framställningar
Har ännu inte skapat någon text eller annan framställning.
Skapar enkla texter eller andra framställningar med viss anpassning till syftet.
Skapar utvecklade texter eller andra framställningar med relativt god anpassning till syftet.
Skapar välutvecklade texter eller andra framställningar med god anpassning till syftet.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

Har ej nått målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva samband
Har ännu inte visat förmåga att se samband.
Visar på enkelt identifierbara samband.
Visar på förhållandevis komplexa samband.
Visar på komplexa samband.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Har ännu inte visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Kunskaper
Har ännu inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: