👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2014-12-16 10:29 i Ingaredsskolan Alingsås
Detta är en planering som behandlar det centrala innehållet samhällsresurser och fördelning inom samhällskunskap.
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vi kommer under ett tag framöver att arbeta med ekonomi - både privatekonomi och samhällsekonomi. Hur får man ett hushåll att gå runt? Vad är det för räkningar som kommer varje månad? Vad är skatt egentligen?

Innehåll

Ämne: ( Formell del )

Arbetsområde:

Privat och offentlig ekonomi.

Jämföra ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen.

Syfte:

 

Centralt innehåll:

 

Kunskapskrav:

 

Ämne: ( Elev del )

Arbetsområde:

Hur mycket pengar behöver du tjäna för att ha råd att åka på semester med familjen? Hur kan du öka din inkomst? Vad kostar egentligen maten i en familj? Hur kommer det sig att du har råd att gå i skolan när inte Ndeza i Tanzania har det?

De här och liknande frågor kommer vi att arbeta med under några veckor.

Under de här veckorna kommer vi att arbeta med både den privata och den offentliga ekonomin. Vad är skatt? Varför betalar vi skatt? Vart går skattepengarna? Hur kommer det sig att barn i Sverige kan erbjuda alla barn att gå i skolan och skollunch utan avgift för familjen?

Ni kommer att få arbeta i grupp, men även enskilt. Det kommer att bli mycket diskussioner!

 

Konkreta mål:

 

Du ska kunna:

 

 1. använda några begrepp (se nedan) i rätt sammanhang.

 2. förklara hur arbete, inkomst och konsumtion hör ihop.

 3. förklara vad skatt är och vad skatten används till.

 4. jämföra egna och andras levnadsvillkor.

 5. beskriva orsaker till att vissa är fattiga och andra är rika.

 

Begrepp:

Konto, avtal, utgift, bidrag, ränta, skatt, producera, arbetslös, arbetsgivare, hyra, skulder, strejk, socialbidrag, yrke, varor, utbildning, arbetsplats, lön, hushåll, lån, budget, bank, företag, tjänster, arbetsförmedling, fackförening,förhandla

 

 

Bedömning:

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att använda samhällsvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang.

 • hur väl du kan analysera och beskriva hur arbete, inkomst och konsumtion hör ihop.

 • hur väl du kan förklara vad som gemensamt finansieras genom skatter och vilka tankarna bakom detta är.

 • din förmåga att förstå och kunna jämföra egna och andras levnadsvillkor.

 • hur väl du kan beskriva orsaker och konsekvenser av välstånd och fattigdom.

 

Undervisning:

 

Du kommer att:

Få arbeta tillsammans med några klasskamrater i en liten grupp i form av "en familj" och sedan tar reda på och diskutera saker som exempelvis:

- Vilka inkomster och utgifter finns det i vår familj?

- Vad kostar det egentligen att ha en bil?

- Hur ska vi ha råd att köpa något som kostar mycket pengar?

- Varför finns det fattiga och rika i världen?

 • få titta på film, läsa texter och titta på bilder.
 • få reflektera själv, diskutera i grupper och även delta i diskussioner i helklass.

 • vid flera tillfällen få träna det som kommer att bedömas.

 • få visa dina kunskaper och förmågor i diskussioner du deltar i och även i ett skriftligt prov (muntligt vid behov) i slutet av arbetsområdet.

Uppgifter

 • Utvärdering ekonomi

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6