Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värlsreligioner

Skapad 2015-01-02 13:54 i Sternöskolan Karlshamn
Religioner och andra livsåskådningar är centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagen samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaperna om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Förmågor som ska utvecklas är att:

- jämföra och se likheter och skillnader mellan religionerna.

- söka och samla information.

- förstå begrepp.

- reflektera över livsfrågor och sin egen identitet.

Vi ska träna kunskaperna kring:

- vad begreppet religion innebär.

- religioner och platser för religionsutövning.

- några högtider, symboler och berättelser inom kristendomen, islam, judendomen, buddism och hinduism.

- någon berättelse ur Bibeln och dess innebörd.

Så här ska vi träna kunskaperna:

- film om världsreligioner och religionskunskap

- förklara, resonera och samtala kring begrepp

- bildspel om de olika religionerna.

- läsa faktatexter om de olika religionerna.

- arbeta med tankekartor och därefter skriva egna faktatexter.

- undersöka likheter och skillnader mellan kristendomen, judendomen och islam.

- titta på olika filmer om barn med olika liv och religioner och reflektera och diskutera kring detta.

- reflektera och samtala om religionsfrihet

 

Under det här arbetet kommer jag att bedöma din förmåga att:

- förklara begreppen religion och religionsfrihet.

- vara delaktig i diskussionerna kring högtider, symboler och platser för religionsutövning.

- se skillnader och likheter mellan kristendomen, islam, och judendomen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: