Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Jord år 2 ht 18

Skapad 2015-01-07 14:57 i Lönnbergsskolan Nordanstig
Likheter och skillnader på olika slags jord. Kompost med maskar.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi kommer att undersöka hur jord bildas och vad den kan innehålla. Vi undersöker vilka djur som kan finnas i jorden och tar reda på vad de kan ha för uppgifter.

Innehåll

Syfte

Vilka förmågor ska utvecklas i arbetsområdet?

Centralt innehåll

Vad ska behandlas i undervisningen?

Arbetssätt

Varje lektion bygger på ett uppdrag.
Du kommer att få göra förutsägelser och göra undersökningar.
Du kommer att få lära dig om sand, humus och lera.
Vi kommer att göra en maskkompost och iaktta nedbrytningen av växter.
Du kommer att få undersöka hur frön gror i olika miljöer.
En del uppdrag kommer vi att göra gemensamt och en del parvis.
Vi kommer att dokumentera resultaten på arbetsblad som sammanställs till en jordbok.

Kunskapskrav

Du ska :
- veta vad jord består av
- känna till olika jordsorter
- förstå jordens betydelse för de levande organismerna och för människan
- förstå viktiga ord och begrepp
- undersöka, förstå och jämföra
- delta i samtal
- beskriva dina resultat

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur du:
- förstår och använder ord och begrepp korrekt
- beskriva skillnaden mellan humus, sand och lera
- kan förklara hur en maskkompost fungerar
- förklarar ordet nedbrytning
- kan beskriva dina resulta i ord och bild

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: