Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enpunktsperspektiv landskapsmotiv i akvarell

Skapad 2015-01-08 11:42 i Kristinebergskolan Oskarshamn
I arbetsområdet får eleverna faktakunskaper om perspektivregler och kunskap i akvarellmålning för att sedan skapa en landskapsbild i akvarell utifrån sina kunskaper.
Grundskola 7 – 9 Bild
Ordet perspektiv kommer från latinets "perspicere" som betyder "att se riktigt, se in i ". Hur gör man för att få djup i bilder och för att få bilden att se mer verklig ut undrar du kanske? Den kände konstnären Leonardo da Vinci gjorde redan i slutet av 1400- talet verklighetstrogna bilder genom att använda sig av horisontlinje, blickpunkt och hjälplinjer för att kunna rita ett motiv i rätt perspektiv så som ögat ser det.

Innehåll

Kursplan i bild


I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Delar ur det centrala innehållet som arbetsområdet fokuserar på.

Arbetssätt och undervisning

Lärarledd genomgång av perspektivregler och presentation av olika typer av perspektiv och motiv. 

Du kommer under det här arbetsområdet lära dig  och träna på:

 • faktakunskaper om perspektiv och hur du kan få djup i bilder.
 • göra en bild med hjälp av det du lärt dig om perspektiv regler.
 • genomgång på akvarellmåleri.

Sedan kommer du att framställa en egen landskapsbild i akvarell.

Visa vad du lärt dig

 • Du ska med hjälp av den fakta om perspektivregler och de bildexempel som du har fått titta på och samtalat om, framställa en egen bild.
 • Skriftlig utvärdering av din bild där du använder dig av bildspecifika ord som du lärt dig.

Tidsram

1-2 lektioner faktagenomgång. Därefter eget praktiskt arbete fyra lektioner.

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma din kunskap/ förmåga att framställa en bild i perspektiv enligt kunskapskraven.

Då tittar jag på:

 • Din tekniska förmåga och skicklighet i utförandet.
 • Hur du använder metoder och tekniker.
 • Din förmåga att använda egna ideer och finner kreativa lösningar.
 • Hur du kan använda "nya" bildspecifika ord och beskriva ditt arbete och arbetsprocess

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: