Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2015-01-08 11:45 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Antikens Grekland och Romarriket
Grundskola 7 Historia Samhällskunskap
...

Innehåll

Elevinflytande

Innan denna pedagogiska planering gjordes så frågade jag eleverna hur de ville jobba med området. De ville gärna arbeta med ett grupparbete i mindre grupper.

De hade också idéer på upplägg och om hur de skulle visa sina förmågor utöver det som görs i det dagliga arbetet med att arbeta fram presentationen som ska redovisas för resten av klassen.

 Eleverna tyckte också att vi skulle ställa minst tre frågor efter varje redovisning för att se så klassen har lyssnat.

 

Beskrivning av arbetsområdet

Vi ska under några veckor arbeta med området: Antiken. Antik betyder gammal. Mycket av vårt samhälle idag har påverkats av samhällen från människans äldsta historia. T.ex. demokrati, läkekonst, olympiska spelen och teatern.

Genom att läsa om den antika storhetstiden kommer vi att upptäcka vilken stark grund denna tidsperiod är för nutiden. Vi kommer också jobba med jämförelser av dåtid och nutid.

 

Konkretisering av arbetsområdet:

Du ska:

 • Veta när antiken var.
 • Känna till hur människor levde under Antiken.
 • Känna till några sagor/berättelser/litterära verk från denna tid.
 • Känna till några kända personer personer från denna tid.
 • Veta hur samhällena var uppbyggda och kunna jämföra dem med varandra och med världen idag.
 • Känna till två av Greklands mest kända stadsstater, Athen och Sparta, och vad som skiljde dem åt.
 • Veta vad en demokrati är.
 • Veta hur demokrati utövades under antiken och utövas idag.
 • Känna till uppkomsten av de olympiska spelen, hur de utövades, samt jämföra med dagens olympiska spel.
 • Kunna jämföra och se likheter/skillnader mellan kvinnans liv under antiken och Sverige idag.

Arbetssätt

 • Genomgångar.
 • Arbete i grupper 
 • Läsning av olika texter, främst i läroboken men även annan litteratur, ex. berättelser ur Iliaden och Odysséen
 • Filmer/filmklipp.
 • Vi kommer föra loggbok under arbetets gång.

Presentation av utmanade uppgift

Arbetsområdet (grupparbetet) ger möjlighet till utmaningar genom ytterligare fördjupningar inom arbetsområdet.

 

Bedömning

Dessa kunskapskrav är relevanta för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
 • Hi  E 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Hi  E 9
  Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
 • Hi  C 9
  Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Hi  C 9
  Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
 • Hi  C 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Hi  C 9
  Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  C 9
  Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
 • Hi  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • Hi  A 9
  Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
 • Hi  A 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Hi  A 9
  Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi  A 9
  Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Respons

Du kommer att få kontinuerlig respons muntligt och skriftligt i din och gruppens loggbok.

Vi kommer naturligtvis har regelbundna avstämningar för att se hur arbetet framskrider.

Utvärdering

Vi kommer efter arbetet göra en skriftlig utvärdering.

Matriser

Hi Sh
Antiken

Historia

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Historiska begrepp
Förmåga att förstå och använda begrepp.
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kunskaper om olika tidsperioder
Faktakunskaper om antiken
Du har grundläggande kunskaper om det antika Grekland och Rom.
Du har goda kunskaper om det antika Grekland och Rom.
Du har mycket goda kunskaper om det antika Grekland och Rom.
Kunskap om utvecklingslinjer
Dåtid - nutid Jämförelse antiken - nutid.
Du gör enkla jämförelser mellan antiken och nutiden.
Du gör utvecklade jämförelser mellan antiken och nutiden.
Du gör välutvecklade jämförelser mellan antiken och nutiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: