👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från stor död till stor makt

Skapad 2015-01-08 15:38 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Arbete med Sveriges historia i år 5. Vi tar vid där vi slutade i fyran, med medeltiden och arbetar sedan med Gustav Vasa stora förändringar och om när Sverige var som störst, under stormaktstiden.
Grundskola 4 – 6 Historia Religionskunskap
Under vår historia har det skett många spännande, obehagliga och viktiga saker. När vi nu ska fortsätta att lära oss om medeltiden, Gustav Vasa och stora krig så kommer ni nog både att förvånas och förfasas över vad som har hänt i Sveriges blodiga historia. Nu är det dags för oss att ta oss tillbaka i tiden! Häng med!

Innehåll

Förmågor och centralt innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om

Dessa kunskaper ska du utveckla:

 • Hur har regenterna styrt landet och folket? Har det förändrats genom olika tider? Hur har det förändrats?
 • Vilka nyheter har kommit till vårt land?
 • Hur har män, kvinnor och barn haft det? Hur har de bott, vad har de ätit, hur har de klätt sig? Vilka sjukdomar har de drabbats av?
 • Vad har vi lärt oss från människor i andra länder? (t.ex. språk, kläder, nya varor, nöjen)
 • Vem eller vilka har man handlat med? Hur kommer det sig? Vilka konsekvenser har det fått?
 • Hur har människor flyttat till och från Sverige?
 • Hur kan vi veta så mycket om vår historia? Vilka historiska källor finns? Vad kan vi lära oss av källorna? Vad kan källorna inte berätta för oss?
 • Du ska utveckla dina faktakunskaper om Hansan, Kalmarunionen, vilka lagar man följde, om reformationen och Martin Luther, Gustav Vasa och hans allierade, om Gustav II Adolf och hans dotter och om 30 - åriga kriget. Du kommer att lära dig om hur människor levde och om häxprocesserna. 
 • Du ska också utveckla dina resonemang, så att du kan använda dig att dina faktakunskaper för att kunna resonera om orsaker till och konsekvenser av olika händelser. 
 • Dessutom ska du utveckla din förmåga att göra jämförelser mellan olika tider och fram till nutid - sambandskedjor.
 • När du lär dig mer kommer du också att utveckla dina kunskaper kring vad vi har kvar idag, från t.ex. Vasatiden och Stormaktstiden.
 • Under hela arbetet lär du dig fler historiska ord och begrepp som du använder när du talar och skriver. Det kan vara ord som union, förbund, allierad, riksföreståndare, borgare, adel, reformation, ätt, tolkning, folkbokföring, krönas, stat m.m.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta gemensamt i klassen, i mindre grupper och enskilt. 

Vi startar med att fånga upp det som vi arbetade med i fyran och repeterar det du lärt om vikingatid och medeltid.

Vi ska arbeta med texter i historieboken och med frågor till texterna, med undersökande uppgifter, titta på filmer och diskutera. Du kommer också att få lyssna till genomgångar och anteckna, dina kamrater kommer också att berätta om saker för dig i små korta redovisningar.

Vi kommer tillsammans att titta på exempel på hur man gör när man resonerar kring orsaker och konsekvenser kring händelser och förändringar t.ex. digerdöden, reformationen och 30-åriga kriget. Vi arbetar med tidslinjer och bilder. 

Vi arbetar med vad vi kan lära oss av historiska källor, och får ett besök från Dunkers. Då får vi lära oss mer om historiska källor. 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper

Du ska visa vad du kan genom att använda dina faktakunskaper när du resonerar om orsaker till och konsekvenser av digerdöden, reformationen, häxprocesserna och 30-åriga kriget.

Du ska visa att du kan undersöka olika utvecklingslinjer inom kultur, migration, politik och levnadsvillkor och beskriva samband mellan olika tidsperioder.

Du ska kunna beskriva vad vi har kvar från Vasatid i dagens samhälle, alltså visa hur historien har påverkat vår tid. 

Du ska visa att du kan resonera om hur historiska personer framställs och om källors användbarhet.

När du gör detta ska du använda så många historiska ord och begrepp som möjligt. 

Du kommer att få visa dina kunskaper i två olika prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6