Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges Historia - Vasatiden och Stormaktstiden

Skapad 2015-01-09 10:10 i Söderskolan Falkenberg
Vasatiden 1521-1600 Stormaktstiden 1600-1718
Grundskola 5 Historia
Vasatiden är den tid i Sveriges historia då Gustav Eriksson Vasa och hans söner i tur och ordning styrde landet, lite som en privat egendom (envälde). Sverige som stormakt! Jo, faktiskt. Under en period från ca 1600 - 1718 Det kan ju verka spännande, men för de flesta människor i Sverige vid den tiden innebar det stora uppoffringar och umbäranden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska ges förutsättningar att
"tillägna dig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. 

Undervisningen i historia ska
"bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt."

Det innebär att du måste veta hur det har varit i Sverige - Norden - Europa - och resten av världen (förr), för att förstå varför vi är där vi är idag, och varför vi tänker som vi gör.
"Livet måste levas framåt, men kan bara förstås bakåt" (Sören Kierkegaard)
"Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt, så måste man se upp" (Tage Danielsson)

Bedömning - vad och hur

 • Du känner till händelser och personer under den här tiden,
 • Du kan sortera dom i ordning (kronologiskt) och
 • Du kan se vad de orsakar både i stort (för landet ) och smått (för enskilda människor) och
 • Du har kunskaper om varför människor tänkte och handlade som dom gjorde då och hur det påverkar oss idag.

Undervisning och arbetsformer

Utifrån vår gemensamma planering hur man lär sig bäst har vi så här långt kommit fram till att vi med arbetet om Vasatiden ska:

 - Titta på filmer som handlar om den här tiden

 - Göra kortare dramatiseringar om Vasatiden genom att först skriva ett manus och sedan spela upp för klasskompisarna.

 - Magnus sammanfattar och berättar

När vi arbetar om Stormaktstiden ska vi:

 - Läsa texter om den här tiden, däribland en sammanfattning av Stormaktstiden att få koll på "kronologin".

 - Se filmer om stormaktstiden

 - Göra nyhetsinslag i par som om det som utspelat sig i vår historia hände i nutid.

 - Gör vi en tidslinje tillsammans över händelserna utifrån filmerna.

I slutet av området

 - Gör vi en quiz (kahoot) enskilt och i grupp för att se vad man lärt sig om den här tiden

 - Får man en tidslinje att placera in händelser på för att se att man har koll på kronologin. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: