👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser åk 7

Skapad 2015-01-12 16:13 i Duveds skola Åre
Planering av arbetsområdet "Syror och baser"
Grundskola 7 Kemi
Vad du ska kunna om syror och baser. Vad är en stark eller svag bas/ syra. kunna namnen på minst tre syror och baser samt kunna beskriva vad de används till. Du ska förstå pH-skalan och kunna förklara med hjälp av BTB (indikator) vilken som är en syra eller en bas. Kunna de kemiska formlerna för de vanligaste syrorna och baserna.

Laborationer och laborationsrapporter. Känna till SIV-regeln.

Innehåll

Lgr11

Centralt innehåll

Under detta avsnitt kommer vi att beröra följande ur det centrala innehållet från kursplanen i kemi:

Konkreta mål

I detta avsnitt är målet att du ska:

 • Känna till och kunna använda indikatorer
 • Kunna rita och förstå pH-skalan.
 • Kunna några vardagsprodukter som är sura eller basiska.
 • Kunna några starka syror och baser.
 • På molekylnivå känna till den kemiska skillnaden mellan en sur och en basisk lösning.
 • Känna till skillnaden på en koncentrerad och utspädd lösning.
 • Förstå hur sura och basiskt lösningar kan neutralisera varandra.
 • kemiska formler för syror och baser.

 

 

Arbetssätt, tidsåtgång och bedömning

Du kommer att få lyssna till genomgångar, lösa uppgifter i arbetsboken, laborera, skriva laborationsrapporter och diskutera. 

Till din hjälp har du anteckningar olika media och följande litteratur

Kemiboken  s. 38-46. arbetsuppgifter s. 56-58.

Bedömning kommer att ske kontinuerligt på lektionerna och vid laborationer.

Vi kommer att ha ett praktiskt prov med inlämning av en laborationsrapport samt ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9