Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht18 - pp - Informationssökning och källkritik

Skapad 2015-01-12 16:32 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Arbete med att söka information, sammanställa den, resonera kring källorna samt redovisa sitt arbete. Området behandlar ämnen inom både no- och so-ämnena och pågår under hela läsåret.
Grundskola 4 – 6 Biologi Svenska Samhällskunskap Religionskunskap Fysik Kemi Geografi
Att kunna söka information och sedan veta vad som är användbart av allt det man funnit är inte lätt i dagens samhälle. Genom nätet får vi mängder av information. Men hur använder man informationen på bästa sätt och hur vet man om man kan lita på allt man hittar på nätet?

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din...

procedurförmåga

 • söker efter information från olika källor
 • sorterar och väljer ut användbar information 
 • är källkritisk 

kommunikativa förmåga

 • sätter ihop en presentation som mottagaren förstå
 • redovisar arbetet för andra

begreppsliga förmåga 

 • förstår och använder begrepp som hör till området

 

Arbetsområde

Du kommer att få söka information om olika ämnen och använda dig av informationen för att skapa ett arbete. Ditt arbete ska innehålla källhänvisningar och du ska visa att du har varit källkritisk i dina val. Ditt färdiga arbete ska redovisas i klassen med hjälp av Google presentation.

Arbetet ska ha en tydlig koppling till skolans ämnen och målet är att du under projektets gång ska hinna med minst tre olika arbeten. Ditt första arbete ska handla om ett ämne inom kemi, biologi eller fysik. Ditt andra arbete ska handla om ett ämne inom geografi, religion eller samhällskunskap. Tredje arbetet är valfritt. 

Arbetssätt

Under projektets gång kommer du att

 • ha lärarledda genomgångar kring informationssökning och källkritik,
 • göra olika övningar i källkritik,
 • söka information från olika källor, både digitala och analoga,
 • sortera viktig information i en tankekarta eller dokument,
 • skapa presentationer i Google Presentation och
 • få feedback på vad du behöver utveckla.

 

Detta kommer att bedömas

Du ska när du presenterar ditt arbete visa att du kan 

 • söka, välja ut och sammanställa användbar information,
 • använda begrepp som hör till ditt område,
 • vara källkritisk
 • förbereda och genomföra en redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Fy  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Fy Re Sv Sh Bi Ke Ge
Informationssökning och källkritik

Arbete 1 med inriktning kemi, fysik eller biologi

---------->
---------->
---------->
---------->
Söka och granska information
Söka information från olika källor och vara källkritisk.
 • Bi  A 6
 • Fy  A 6
 • Ke  A 6
 • Sv  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan söka naturvetenskaplig information från olika källor och resonera om källorna är användbara.
Jag kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Jag kan berätta varför jag har valt mina källor.
Jag kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Jag kan kortfattat berätta varför jag kan lita på mina källor.
Jag kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Jag kan på ett noggrant sätt berätta varför jag kan lita på mina källor.
Använda information
Använda informationen till en presentation.
 • Bi  A 6
 • Fy  A 6
 • Ke  A 6
 • Sv  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan använda informationen till en presentation.
Jag kan använda den naturvetenskapliga informationen för att sätta ihop en presentation. Min presentation har en del information om mitt ämne. Jag använder en del svåra begrepp vilket gör det svårt för mina klasskamrater att förstå innehållet.
Jag kan använda den naturvetenskapliga informationen för att sätta ihop en presentation. Min presentation har bra information som hör till mitt ämne. Jag förklarar en del av de svåra begreppen jag använder så att mina klasskamrater ska förstå innehållet.
Jag kan använda den naturvetenskapliga informationen för att sätta ihop en presentation. Min presentation har bra information som hör till mitt ämne. Jag presenterar informationen på ett tydligt sätt så att mina klasskompisar förstår innehållet.
Muntlig redovisning
Redovisa sitt arbete med tydligt innehåll, inledning och avslut.
 • Sv  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut.
Jag kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra.
Jag kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra.
Jag kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra.

Arbete 1 med inriktning geografi, religion eller samhällskunskap

---------->
---------->
---------->
---------->
Söka och granska information
Söka information från olika källor och vara källkritisk.
 • Ge  A 6
 • Re  A 6
 • Sh  A 6
 • Sv  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan söka information om samhället och naturen från olika källor och resonera om källorna är användbara.
Jag kan söka information om samhället och naturen från olika källor. Jag kan berätta varför jag har valt mina källor.
Jag kan söka information om samhället och naturen från olika källor. Jag kan kortfattat berätta varför jag kan lita på mina källor.
Jag kan söka information om samhället och naturen från olika källor. Jag kan på ett noggrant sätt berätta varför jag kan lita på mina källor.
Använda informationen
Använda informationen till en presentation.
 • Sv  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan använda informationen till en presentation.
Jag kan använda informationen om naturen och samhället för att sätta ihop en presentation. Min presentation har en del information om mitt ämne. Jag använder en del svåra begrepp vilket gör det svårt för mina klasskamrater att förstå innehållet.
Jag kan använda informationen om samhället och naturen för att sätta ihop en presentation. Min presentation har bra information som hör till mitt ämne. Jag förklarar en del av de svåra begreppen jag använder så att mina klasskamrater ska förstå innehållet.
Jag kan använda informationen om samhället och naturen för att sätta ihop en presentation. Min presentation har bra information som hör till mitt ämne. Jag presenterar informationen på ett tydligt sätt så att mina klasskompisar förstår innehållet.
Muntlig redovisning
Redovisa sitt arbete med tydligt innehåll, inledning och avslut.
 • Sv  A 6
Jag har ännu inte visat att du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut.
Jag kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra.
Jag kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra.
Jag kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra.

Valfritt extra arbete

---------->
---------->
---------->
---------->
Söka och granska information
Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor.
 • Sv  A 6
Du har ännu inte visat att du kan söka, välja ut och sätta ihop information från olika källor med egna ord och viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du kan söka, välja ut och sätta ihop information från olika källor. Du använder egna ord i ditt arbete och viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du kan söka, välja ut och sätta ihop information från olika källor. Du använder egna ord i ditt arbete och relativ god användning av ämnesspecifika begrepp.
Du kan söka, välja ut och sätta ihop information från olika källor. Du använder egna ord i ditt arbete och god användning av ämnesspecifika begrepp.
Använda informationen
Använda informationen till en presentation.
 • Sv  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan använda min information till en presentation.
Jag kan använda min informationen för att göra en presentation. Min presentation har en del information om mitt ämne. Jag använder en del svåra begrepp vilket gör det svårt för mina klasskamrater att förstå innehållet.
Jag kan använda informationen om samhället och naturen för att sätta ihop en presentation. Min presentation har bra information som hör till mitt ämne. Jag förklarar en del av de svåra begreppen jag använder så att mina klasskamrater ska förstå innehållet.
Jag kan använda min informationen för att sätta ihop en presentation. Min presentation har bra information som hör till mitt ämne. Jag presenterar informationen på ett tydligt sätt så att mina klasskompisar förstår innehållet.
Muntlig redovisning
Redovisa sitt arbete med tydligt innehåll, inledning och avslut.
 • Sv  A 6
Du har ännu inte visat att du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra.

Arbete 2 med inriktning kemi, fysik eller biologi

---------->
---------->
---------->
---------->
Söka information
Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor.
Du har ännu inte visat att du kan söka, välja ut och sätta ihop information från olika källor med egna ord och viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du kan söka, välja ut och sätta ihop information från olika källor. Du använder egna ord i ditt arbete och viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du kan söka, välja ut och sätta ihop information från olika källor. Du använder egna ord i ditt arbete och relativ god användning av ämnesspecifika begrepp.
Du kan söka, välja ut och sätta ihop information från olika källor. Du använder egna ord i ditt arbete och god användning av ämnesspecifika begrepp.
Källkritik
Resonera kring källorna.
Du har ännu inte visat att du kan diskutera om källorna är pålitliga.
Du diskuterar på ett enkelt sätt om källorna är pålitliga.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt om källorna är pålitliga.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om källorna är pålitliga.
Redovisa
Redovisa sitt arbete med tydligt innehåll, inledning och avslut.
Du har ännu inte visat att du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra.

Arbete 2 med inriktning geografi, religion, samhällskunskap eller historia

---------->
---------->
---------->
---------->
Söka information
Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor.
Du har ännu inte visat att du kan söka, välja ut och sätta ihop information från olika källor med egna ord och viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du kan söka, välja ut och sätta ihop information från olika källor. Du använder egna ord i ditt arbete och viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du kan söka, välja ut och sätta ihop information från olika källor. Du använder egna ord i ditt arbete och relativ god användning av ämnesspecifika begrepp.
Du kan söka, välja ut och sätta ihop information från olika källor. Du använder egna ord i ditt arbete och god användning av ämnesspecifika begrepp.
Källkritik
Resonera kring källorna.
Du har ännu inte visat att du kan diskutera om källorna är pålitliga.
Du diskuterar på ett enkelt sätt om källorna är pålitliga.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt om källorna är pålitliga.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om källorna är pålitliga.
Redovisa
Redovisa sitt arbete med tydligt innehåll, inledning och avslut.
Du har ännu inte visat att du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: