Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religioner och tro vt-18 åk2

Skapad 2015-01-12 18:57 i Trönningeskolan Halmstad
Religion
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
En jämförelse mellan kristendomen, judendomen och islam. Visa vad som förenar och skiljer dem åt.

Innehåll

Syfte

Att öka förståelsen för andra människors trosuppfattning och religiösa handlingar.

Att utveckla förmåga att reflektera över olika identiteter och hur kristna, judiska och muslimska personer kan leva och uttrycka sin tro.

Att utveckla kunskap om de tre stora religionerna kristendom, islam och judendomen.

Att visa vad som förenar och skiljer de olika religionerna åt.

Att belysa hur kristendomen har påverkat det svenska samhället förr och idag och vilka traditioner som finns i samhället.

 

Centralt innehåll

Att leva tillsammans

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

 

Att leva i närområdet

Platser för religionsutövning i närområdet.

 

Att leva i världen

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendomen, judendomen och islam. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

 

Kunskapskrav

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor. Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från, kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, berättelser från judendomen och berättelser från islam.

 

Arbetssätt

Tankekarta där barnen funderar över vad religion är och vad det innebär att tro.

Samtal om frågor såsom: Vad är en själ? Vad gör man när man ber? Vad handlar religionernas berättelser ofta om? Vad är en religiös symbol?

Vi tittar på SLI:s film om de tre stora religionerna./Vi tittar på olika filmer där barn berättar om sin religion.

Vi läser faktatexter och samtalar utifrån dem.

Vi tittar i almanackan. Vi tar reda  på varför dagarna är röda och om de har koppling till kristendomen.

Vi läser och sjunger någon psalm tex Tryggare kan ingen vara...

Vi skriver faktatexter.

Jag högläser berättelser ur Bibeln, Toran och Koranen

Vi gör en bildserie om Jesu liv och död.

Vi sjunger

Vi tar reda på vilka de tio budorden är och vad de innebär.

Den gyllene regeln på olika sätt

Vi samtalar och diskuterar om likheter och olikheter mellan såväl religioner,  som traditioner, högtider och levnadsregler.

Vi ritar och skriver om de olika religionerna. Min bok om de tre stora religionerna.

 

Dokumentation/bedömning

Under samtalen och diskussionerna och även skriftligt visar du att du kan berätta om likheter och skillnader mellan de olika religionerna vi har arbetat med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: