Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion i Sverige

Skapad 2015-01-13 15:43 i Apalbyskolan Västerås Stad
Under denna period kommer du att få lära dig mer om religionens "utveckling" i Sverige. Från asatro till hur det ser ut i dag.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Från asatro till kyrkor i dagens Sverige

Innehåll

Syfte

Undervisningen kommer att handla om

Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider.

Hur religioner kan forma människors identiteter och livsstilar.

Etiska frågor samt människosynen i asatron och kristendomen.

Du ska få kunskaper om

Asatro

Hur och varför Sverige blev ett kristet land och hur det påverkade befolkningen.

Hur tro och liv förändrades för folk genom reformationen.

Vilken stor roll kyrkan har haft i det svenska samhället.

Kunskap om frikyrkor

 

Arbetssätt

Du kommer att arbeta med läroboken (Sol 4000). Svara på frågor som ligger till grund för det avslutande förhöret. Du kan också välja att göra ett inlärningsarbete.

Det kommer att bli genomgångar och diskussionstillfällen.

Vi kommer ev. att se film.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas under arbetets gång vad gäller din förmåga att förstå och använda centrala begrepp. Du bedöms också efter hur väl du beskriver skillnader och likheter, för eget resonemang och drar slutsatser utifrån faktakunskaper. Din förmåga att att motivera dina åsikter bedöms också.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re

Matriser

Re
Bedömning religion LGR11

E
D
C
B
A
Kunskap om världens religioner
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Påverkan samhälle-religion
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Livsfrågor/-åskådningar
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Etiska begrepp och modeller
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Källhantering
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: