Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2015-01-13 15:45 i Brandthovdaskolan Västerås Stad
Du ska få lära dig mer om hur människan har utvecklats och levde under olika tider.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)

Du ska också få lära dig mer om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag. Du kommer även få veta lite om vad som levde på jorden innan människorna fanns.

Innehåll

Förmågor som ska utvecklas under arbetet

 • Analysförmågan

att jämföra skillnader och likheter mellan olika tidsåldrar, förklara och visa samband. Hur och varför levde man som man gjorde i de olika tidsåldrarna?

 • Förmåga att hantera information 

att  söka och samla information och strukturera en faktatext

 • Begreppsförmåga

att förstå ord och begrepp och använda dem i rätt sammanhang

 • Kommunikativ förmåga 

att samtala, diskutera och förklara i ord, bild och text                                                              

 

Kopplingar till Lgr 11 och till kursplaner i ämnet / ämnena

Kunskapskraven i åk 3

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: