Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2015-01-14 13:15 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Vi ska arbeta med kristendom, judendom och islam.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)

Vad är religion?

Vad är kristendom, judendom och islam?

 

Innehåll

SYFTE

Syftet med undervisningen är att utveckla elevernas förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • SO
  Syfte - Religionkunskap söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Re  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • Re  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

BEDÖMNMING OCH KUNSKAPSKRAV

Efter arbetsområdet bedöms om du:

-kan berätta om skillnader och likheter i kristendom, judendom och islam.

-känner till en symbol och minst en högtid från vardera religon.

 -känner till en berättelse från judendomen och islam.

- kan återge några berättelser ur Bibeln.

-vet var dessa religioners "kyrka" finns i Västerås. 

- vet att kristendomen hade en annan roll förr. 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • SO   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
 • SO   3
  Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: