Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i Sverige åk 2

Skapad 2015-01-14 16:26 i 0 Rösjöskolan Täby
Djur i Sverige.
Grundskola 2 – 3 Bild NO (år 1-3) Svenska Biologi
Du kommer att få lära dig om Sveriges vanligaste djur. Du kommer att lära dig några arters livscykler och enkla näringskedjor. Du kommer att få fördjupa dig om ett djur genom egen forskning.

Du kommer att få göra en presentation.

Innehåll

Ange arbetsområde och tidsperiod:

Arbetsområde: djur i vår natur, hur deras livscyklar ser ut.

Tidsperiod: 5-6 veckor.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du ska:

 

 • lära dig om de vanligaste djuren i Sverige, utseende, föda och utbredning
 • du ska lära dig ditt djurs livscykel och näringskedja

 

 • din förmåga göra enkla jämföranden mellan olika arter
 • namnge några däggdjur, fiskar, fåglar och insekter

 • läsa en enkel faktatext om djur

 • söka information från olika källor

 • göra tankekarta
 • skriva en faktatext med punkt, stor bokstav och mellanrum mellan orden

 • lyssna på berättelser och fabler om djur

 • göra en presentation om ett djur

Bedömningar

Vi kommer att bedöma dig enligt matrisen nedan

Kopplingar till läroplan

 • Bi   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • Bi   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • Bi   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Matriser

NO Sv Bi Bl
NO åk 2 Lgr11

Muntligt och skriftligt

Långsiktiga mål - Förmågor
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ämnet.
**Du samtalar:** utifrån dina egna erfarenheter **Du skapar:** mycket enkla texter.
och tar del av andras upplevelser enkla texter.
och till viss del för diskussionen framåt. utvecklade texter.

Laborationer och undersökningar

Långsiktiga mål - Förmågor
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Genomföra systematiska undersökningar i ämnet
**Du genomför:** undersökningar utifrån tydliga instruktioner
och reflekterar över resultatet
och ser enkla samband
Gör mycket enkla dokumentationer
Gör enkla dokumentationer
Gör utvecklade dokumentationer

Kunskaper

Långsiktiga mål - Förmågor
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Använda begrepp, modeller och teorier inom ämnet för att beskriva och förklara samband.
**Du:** har grundläggande kunskaper om enkla samband inom ämnet och visar det genom att ge exempel
har goda kunskaper om enkla samband inom ämnet och visar det genom att ge exempel med viss användning av naturvetenskapliga begrepp
har goda kunskaper om enkla samband inom ämnet och visar det genom att ge exempel med användning av naturvetenskapliga begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: