Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverigefinska skolan i Botkyrka F-klass pedagogisk planering

Skapad 2015-01-14 16:59 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Grundskola F Engelska NO (år 1-3) Historia Musik Geografi Svenska som andraspråk Biologi Idrott och hälsa Matematik SO (år 1-3)
Undervisningen syftar till att stimulera barnens allsidiga utveckling och lärande. Genom att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt ges barnen möjlighet att utvecklas till självständiga, ansvarstagande, kreativa och kunskapande individer. Barnen följer grundskolans läsårstider och är i skolan måndag till fredag.

Innehåll

Sverigefinskaskolan i Botkyrka, läsårsplanering, F-klass 

Språk

Finska är vårt undervisningsspråk och umgängesspråk. Vi använder svenska när det behövs. Barn kan kommunicera med det språk som är hennes/hans starkare språk. Barnen uppmuntras att prata korrekt finska, men i problemlägen använder vi barnets starkaste och säkraste språk.
Vårt undervisningsmaterial är mest på finska och kompletteras med några svenska övningsuppgifter. Viktiga termer, kalender och utdelning av uppgifter gör vi på båda språken. Vi använder många olika metoder, som bilder, skriftligt språk, sångar, lekar och kroppsspråk. I förskoleklassen övar vi på olika sätt:
Semantik:
• Ordens och meningens betydelse
Pragmatik:
• Hur använder vi språket i olika kontext
Syntax:
• Hur bildar vi meningar
Fonologi:
• Ord, stavelse, fonem
Morfologi:
• sammansatt ord
Barnen övar sig att känna igen och uttala (både på svenska och finska) och skriva bokstäverna: O, E, A, S, I, N, U, M, L, J, Ä, T, R, P, Y, K, V, D, Ö och H. Vi bekantar oss med B, C, F, G, Q, W, X, Z och Å.

Läromaterial:

• Hauska matka eskariin -bok

Ipad:

• Ekapeli Alku

 

Matematik

Vi lär oss genom vardagliga rutiner och konkreta övningar:
Tal:
• Hur ser nummer ut?
Jämförelse:
• Större-mindre, mer-mindre, tyngre-lättare osv.
• leka med olika termer
Analoger:
• Att hitta analoger i uppgifter och i skolmiljön
Geometriska former:
• Att lära sig känna igen cirkel, triangel och fyrhörning
• Hitta former i vardagliga miljön.
Mäta:
• längd och temperatur
Pengar:
• Krona och Euro

Material:

• Tuhattaituri-lärobok

Ipad:

• ipad


Miljö

Vi utforskar närmiljö och ändringar i närmiljön. Vi bekantar oss med:
• tid och tidstermer (timme, dag, vecka, månad, år)
• årstider och hur de syns i naturen
• sinnen
• rymd
• trafik
• bondgård och djur
Vi har utflykt varje vecka. Vi går till skogen, parken och olika miljöer.

Musik

Vi lär oss genom att lyssna, röra på oss, sjunga och spela:
• rytm och tempo
• melodi
• dynamik
• kroppinstrument
• rytm-instrument
• melodi-instrument
Vi sjunger varje dag. Vi lär oss många olika saker genom att sjunga, till exempel veckodagar.

Bild och slöjd

Under året ska vi använda olika tekniker:
• modellera med olika materialer bla. Lera och gips
• måla
• rita med olika pennor
• trycka duk
• klippa och riva
• limma
• fotografera
• osv
Vi ska lära oss:
• Primärfärger och sekundära färger
• Varma och kalla färger
• Finmotorik

Idrott och hälsa

Vi har lektion i Tumba gymnasiets idrottshallen en gång per vecka. Barn lekar och spelar på rasterna och på fritidstid. Utflykterna ger också barnen möjligheter att röra på sig och främjar deras hälsa.
Vi pratar om hälsa dagligen. Vi pratar om hälsosam mat och hur viktig det är att få näring och vitaminer genom mat. Vi tvättar händerna och betonar hygien.

 

Växa upp som människa

Genom sagor, pjäser, samtal och temadagar utvecklar vi barnens:
• identitet
• Färdigheter att respektera andra människors egenvärde
• Känsla av jämställdhet
• Solidaritet
• känsla för rättvisa
• Respekt för andra kulturer
• Kännedom om sin egen kultur (både finska och svenska)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: