Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Coup de coeur

Skapad 2015-01-15 11:25 i Friskolan Asken Grundskolor
Vi läser en bok på franska.
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval

Nous lisons un livre ensemble. Nous en parlons et nous discutons. Tu fais un résumé après chaque chapitre.Tu réponds aux questions et tu racontes. Tu agrandis ton vocabulaire.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Lärarens mål med kursen

Efter genomgången kurs har du:

- utökat ditt ordförråd.
- tränat och fördjupat din läsförståelse.
- tränat och fördjupat din förmåga att skapa språk i både tal och skrift.
- lyssnat på genomgångar av, samt övat på, att använda bestämd och obestämd artikel samt personliga och possessiva pronomen i ackusativ.
- blivit säkrare på att skriva längre och mer korrekta meningar med hjälp v konjunktioner som inleder bisats.

 

Bedömning

Vad?

Din förmåga att förstå samt skapa språk och uttrycka dig i både tal och skrift med hjälp av ord, uttryck och grammatik som du lärt dig under arbetets gång.

Hur?

Genom muntliga och skriftliga läxförhör.

Genom ett prov på novellen där du med hjälp av bilder och stödord ska kunna återge novellens innehåll.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: