Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2015-01-17 18:31 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Du kommer nu att få lära dig mer om människans uppkomst, vandringar, samlande, jakt och införandet av jordbruk. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
Grundskola 3 – 6 Svenska Bild SO (år 1-3)
Du kommer nu att få lära dig mer om människans uppkomst, vandringar, samlande, jakt och införandet av jordbruk. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att se på filmer.
Vi kommer att läsa och lyssna till faktatexter om forntiden.
Du kommer att få skriva faktatexter.
Du kommer att få diskutera egna, andras och lärarens frågor i helklass och i grupp.
Vi kommer att besöka Ekehagens forntidsby.
Tillverka saker så som man gjorde på forntiden

 

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 

 

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

 •  
  Lgr11  
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, 
 •  
  Lgr11  
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Elevens ansvar och inflytande

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du ska kunna:

 • visa på olika spår i naturen från forntiden.
 • använda dig av tidslinjer och olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • genomföra arbeten i bild utefter givna instruktioner

Du visar att du kan genom att:

 • du deltar och visar hur du tänker i samtal och diskussioner om de olika tidsperioderna
 • hur du skriver en faktatext 
 • göra dina bilduppgifter så noggrant du kan
 • vara aktiv på utflykten till Ekehagens forntidsby
 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: