Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation åk 6

Skapad 2015-01-19 09:25 i S:t Jörgens skola Helsingborg
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med muntliga presentationer och presentationsteknik. Vad gör en bra talare? Hur förbereder man sig för att tala? Vad är argument och argumentationsteknik? Hur övertygar man sin publik? På vilket sätt påverkar kroppspråk och gester?
Grundskola 4 – 6 Svenska
Att kunna föra sin egen talan är ett måste i livet. Att kunna förklara, argumentera och diskutera är något som man behöver träna sig i för att få folk att lyssna på en. Både nu och för framtiden.

Innehåll

1. Inledning:

I det här arbetsområdet kommer du att få arbeta med att tala inför andra. Du kommer bl.a att få lära dig hur gester och kroppshållning kan påverka en presentation och du kommer få många tillfällen att träna det. Vi pratar om argument och du ska få prova på att argumentera kring olika ämnen. Du får möjlighet att hålla muntliga presentationer i såväl mindre grupp som större grupp och få feedback för att utvecklas vidare.

Att vara en god lyssnare är även det viktigt. Vi ägnar en del tid till att arbeta med hur man gör för att ge lämplig och positiv feedback, hur man lyssnar uppmärksamt samt hur man kan hjälpa till att stärka den som talar. 

2. Övergripande mål:

3. Kursplanemål:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

4. Konkretiserade mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du ha lärt dig:

 • att argumentera kring olika ämnen.
 • muntliga presentationer i mindre och större grupper.
 • hur kroppspråk och gester kan påverka en presentation.
 • hur man använder stödord, bilder och digital media för att planera och genomföra en presentation.
 • skillnader i språkanvändning beroende på vem mottagaren är.

 

5. Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

 • Din förmåga att argumentera kring ett ämne (hur väl du framför dina argument)
 • Din muntliga presentationsteknik (se matris)
 • Din förmåga att anpassa presentationen till syfte och mottagare.

6. Undervisning:

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Presentationsteknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Inledning
Inledning saknas t.ex. hoppar rakt in i ämnet.
Gör en inledning med enbart rubrik t.ex. säger bara ”Späckhuggaren” och hoppar sedan rakt in i ämnet.
Gör en kort inledning som leder in i ämnet t.ex. jag ska berätta om Späckhuggaren….
Gör en beskrivande och tydlig inledning som för lyssnaren in i ämnet.
Engagemang
Väcka intresse
Presentationen framförs inte engagerat/intresseväckande.
Presentationen framförs stundtals engagerat/intresseväckande, t.ex. en engagerad inledning, mitt eller avslut.
Presentationen framförs huvudsakligen engagerat och intresseväckande.
Helheten i presentationen väcker intresse, presentatören är väl förberedd, använder hjälpmedel och är engagerad genom hela presentationen.
Tala
Tydlighet
Talar otydligt.
Talar otydligt under stor del av presentationen.
Talar tydligt under nästan hela presentationen.
Talar tydligt under hela presentationen.
Tala
Röstläge
Talar tyst så de som sitter närmast hör.
Talar stundtals så att alla hör.
Talar huvudsakligen så att alla hör.
Anpassar röststyrkan efter lokal och publikstorlek.
Tala
Hastighet/tempo
Talar för fort/långsamt.
Talar i ett ojämnt tempo.
Talar i ett lugnt tempo under delar av presentationen.
Talar i ett lugnt tempo under hela presentationen.
Kroppsspråk
Ögonkontakt
Har ingen ögonkontakt, tittar ner i golvet eller pappret.
Har flyktig ögonkontakt, tittar upp ibland.
Har ögonkontakt med någon/några, men klarar inte riktigt av att överblicka och behålla kontakten.
Har ögonkontakt med publiken, överblickar och behåller kontakten.
Kroppsspråk
Gester
Saknar gester t ex. står stelt och stilla.
Använder små/enstaka gester för att förstärka presentationen.
Förstärker presentationen med gester.
Förstärker och toppar presentationen med gester, rörelser och kroppsspråk.
Kroppsspråk
Presentationsteknik
Vänder sig bort från publiken.
Är vänd mot publiken under delar av presentationen.
Är vänd mot publiken under hela presentationen.
Skapar kontakt med publiken genom att vända sig mot denna och visa engagerad kroppshållning.
Hjälpmedel
Använder inga hjälpmedel.
Har hjälpmedel men använder dem inte som planerat.
Använder passande hjälpmedel.
Använder och behärskar de hjälpmedel som passar till, och förstärker presentationen.
Avslutning
Saknar avslutning.
Försök till avslutning.
Har en avslutning, försöker sammanfatta.
Har en tydlig avslutning där man sammanfattar presenterade fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: