Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahamitiska religioner

Skapad 2015-01-21 09:19 i Victoriaskolan Grundskolor
Under dessa veckor lär vi oss om de tre abrahamitiska religionerna - judendom, kristendom och islam. Vi lär oss utmärkande drag, teologi, historia och jämför religionerna med varandra.
Grundskola 7 Religionskunskap

Innehåll

Del 1 - Judendom

Under denna vecka har vi gått igenom judendom. Vi pratar om regler, historia, förtryck och förföljelse samt teologi (alltså hur man tror). Vi börjar texttolka och studerar regler ur Torah. Här kommer även en liten muntlig uppgift om texttolkning in.

Del 2 - Kristendom

Vi fortsätter med vår tabell och fyller i! Sedan går vi igenom Jesus liv och tro, de tre kristna inriktningarna - katolicism, protestantism och ortodoxi. Vi pratar om kristen historia och kristendom i Sverige. Vi tittar i Bibeln och gör en liten uppgift om Jesus be

Del 3 - Islam

Vi fyller i det sista i tabellen! Sedan lär vi oss om Mohammed, islams spridning och historia samt teologi. Vi går igenom de fem pelarna och synen på ödet. Vi tittar på texter ur Koranen och börjar nosa på jämförelser.

Del 4 - Jämförelsen

Nu kommer det roligaste! Vi jämför, analyserar och hittar likheter och skillnader! Är det egentligen samma religion eller är de jätteolika? 

Uppgifter

  • Jämförelse, religioner

  • Jämförelse, religioner

Matriser

Re
Kunskapskrav religionskunskap

E
C
A
,
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
,
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt ger välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: