Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ ht 20/vt 21 åk 4 Ma Geometri JT

Skapad 2015-01-21 17:50 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Geometri kommer av grekiskans geometria där geo betyder ’jord’, och metria ’mäta’. Det är en ca 5000 år gammal gren av matematiken där man studerar olika slags geometriska figurer som till exempel cirklar, kvadrater och trianglar.

Innehåll

Mål för elev

Eleven ska kunna namnge, konstruera och beskriva tvådimensionella geometriska objekt samt kunna jämföra, uppskatta och mäta längd. Eleven ska också kunna beräkna omkrets och omvandla olika enheter för längd.

Eleven ska kunna jämföra, uppskatta och mäta tid och omvandla tidsenheter.

Eleven ska utveckla kunskaper om skala, att förstora och förminska samt namnge, jämföra, uppskatta och beräkna vinklar. Eleven ska kunna jämföra, uppskatta, mäta och beräkna area.

Eleven ska kunna namnge och beskriva tredimensionella geometriska objekt, samt jämföra, uppskatta och mäta massa och volym. Eleven ska också kunna omvandla enheter för massa och volym.

Innehåll

- Grundläggande geometriska objekt däribland klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras egenskaper.

- Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

- Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

- Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av både nutida och gamla metoder och enheter.   

            (Ur ”Centralt innehåll”, Lgr11).

 

Genomförande

Vi har genomgångar och gör gemensamma arbetsuppgifter på arbetsområdet. Vi genomför också laborationer där vi undersöker, mäter och väger för att få förståelse för begreppen. Eleven har också tillgång till videolektioner på klassens hemsida, där innehållet kan repeteras. Eleven arbetar parallellt också enskilt och i par med kapitlen ”Geometriska objekt, längd och omkrets”, ”Almanackan, klockan och tidsskillnad”, ”Skala, vinklar och area” samt ”Geometriska objekt, massa och volym” i böckerna. Vi använder också spel på datorerna för att öva begreppen inom arbetsområdet. 

Bedömning

Läraren bedömer hur väl du genomför arbetsuppgifter, praktiska undersökningar, deltar i diskussioner samt dina resultat på förhör och prov. Bedömningen avser din förmåga att använda och analysera begrepp, att formulera och lösa problem samt att 

Kursplanemål

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

                                                                                                                             

(Ur ”Syfte” Lgr11).

Matriser

Ma
JÄ ht 20/vt 21 åk 4 Ma Geometri JT

Förmåga

Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Begrepp
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om begrepp som t ex geometriska objekt, längd, omkrets och area och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om begrepp som t ex geometriska objekt, längd, omkrets och area och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om begrepp som t ex geometriska objekt, längd, omkrets och area och visar det genom att använda dem i nya sammanhang.
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt, samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt, samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt, samt kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Kommunikation och resonemang
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt, och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt, och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: