Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik, år 4-5, Magnetism, ht -16

Skapad 2015-01-23 09:41 i Jutarumsskolan Halmstad
Magnetism
Grundskola 4 – 5 Fysik
...

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:

Syftet med arbetsområdet är att skapa förståelse magnetismens egenskaper och användning i vår vardag. Eleverna ska även ha kännedom om upptäckter inom magnetismen. 

Förmågor vi tränar på:

Ur kursplanen:

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Centralt innehåll för årskurs 4 - 6:

Fysiken och vardagslivet

 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

 Fysiken och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Bedömning

När du har arbetat med det här området ska du visa att du kan:

 • berätta och ge något exempel på magnetismens upptäckt,
 • ge exempel på magneters egenskaper och användning i vardagen,
 • delta i diskussioner och resonera om den information du fått möjlighet att ta del av,
 • genomföra olika enkla systematiska undersökningar och försöka dokumentera med hjälp av hypotes, resultat och slutsats.

 

Arbetssätt och aktuella begrepp

Vi kommer att:

 • ta reda på elevernas förkunskaper och intresse inom området för att tillsammans komma fram till hur vi ska arbeta vidare med arbetsområdet,
 • tänka själv, samtala i grupp, sammanfatta gemensamt.
 • genomföra och redovisa uppdrag om magneter i vår vardag.
 • titta på filmer om magneter i vår vardag och upptäckten av magnetismen,
 • på olika sätt inhämta fakta om arbetsområdet,
 • genomföra och dokumentera enkla systematiska undersökningar i åldersblandade grupper,
 • sammanfatta gemensamt kontinuerligt på olika sätt,
 • resonera, diskutera och utbyta erfarenheter kring arbetsområdet om magnetismens egenskaper och upptäckt och förekomst i vår vardag.

Aktuella begrepp för arbetsområdet:

magnet, nordpol(röd), sydpol,(vit), permanenta magneter, elektromagneter, kompassnål, repellera(stöter eller puttar bort), attrahera(dras till), stavmagnet, häst-skomagnet, 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: