Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mein Tag heute

Skapad 2015-01-23 12:59 i Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Kommande veckor arbetar vi med kapitlet "Der Tag beginnt" i Genau 2. Du lär dig många nya ord, fraser och uttryck.

Innehåll

Arbetssätt

Vi arbetar med Genau 2 enligt följande:

  • Texter på s. 26 - 30
  • Övningar i arbetsboken s. 34 - 48
  • Grammatik: arbetsboken s. 34 och textboken s.83 Presens av verb med omljud

Mål

I detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att berätta, skriva och lyssna på tyska

Visa din kunskap - Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att göra en serie som du redovisar för halva gruppen, samt hörförståelse, muntliga och skriftliga läxförhör/prov.

Reflektion

Vilken nytta tror du att du kommer att få av kunskaperna från detta arbetsområde?
Har du arbetat för fullt?
Hur märker du av dina framsteg?

Matriser

M2
Bedömningmatris Moderna språk år 7-9

Reception-förståelsen av det man hör och läser på målspråket

På väg mot E
E
C
A
Hörförståelse
Du uppfattar och förstår enstaka ord och kända fraser.
Du förstår det viktigaste i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Du förstår det mesta i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Du förstår både helhet och detaljer i tydligt talat språk i lugnt tempo.
Läsförståelse
Du kan läsa enstaka ord, men kan ännu inte förstå enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du förstår det viktigaste i enkla texter.
Du förstår det mesta i enkla texter.
Du förstår både helhet och detaljer i enkla texter.

Produktion-det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket.

På väg mot E
E
C
A
Språk-och-materialanvändning
Du använder enstaka ord ur texter och talat språk som vi har arbetat med.
Du kan använda fraser och meningar ur texter och talat språk som vi har arbetat med.
Du kan själv skapa egna meningar utifrån texter och talat språk vi har arbetat med.
Du kan med säkerhet själv skapa egna meningar utifrån texter och talat språk vi har arbetat med.
Tala
Du kan uttala enkla ord och läser enklare texter. Ditt uttal har vissa brister som ibland gör det svårt att förstå.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du har ett godtagbart uttal.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du har ett bra uttal.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har ett mycket bra uttal. Du har ett aktivt ordförråd och varierar dina meningar.
Skriva
Du kan skriva en del ord, men kan ännu inte skriva egna meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har ett aktivt ordförråd och varierar dina meningar. Du behärskar de språkregler vi har gått igenom.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: