Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i idrott och hälsa år 1 och 2 VT 2016

Skapad 2015-01-26 15:44 i Holms skola Halmstad
Grundskola 1 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Syfte- långsiktiga mål

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

Genom undervisningen ska eleverna få möta olika slags aktiviteter.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom livet.

Konkretisering av målen -samt val av innehåll

Du som elev ska:

 • utveckla förmågan att motionera, leka och idrotta efter egen nivå och tillsammans med andra.
 • utveckla förmågan med takt och rytm i lekar, danser och rörelse till musik.
 • utveckla en positiv självbild och en god kroppsuppfattning.
 • utveckla kunskap om vad som främjar hälsan.
 • vara bekant med din arbetsmiljö.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Bedömning

Målet är uppnått när du:

 • kan delta i rörelseaktiviteter och kan ta ansvar för sig själv vid lekar och spel.
 • kan röra sig till musik på egen hand och tillsammans med andra.
 • har kroppskännedom om hygienens betydelse för hälsan.
 • är bekant med sin arbetsmiljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: