Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verkstad - Trafiksäkerhet

Skapad 2015-01-27 09:47 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
I detta arbete belyses barnen hur trafiken fungerar och hur man bör tänka när man befinner sig i den. Vi pratar om säkerhet samt tar upp de vanligaste trafikmärkena.
Grundskola F – 1
...

Innehåll

Syfte för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Undervisningens innehåll (vad) - Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
 • SO   3
  Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Hur

Vi kommer att prata om hur trafiken kan se ut på olika platser bland annat i närområdet. Vi kommer också att titta på en film som tar upp olika barns väg till skolan och hur den ter sig. Barnen kommer också att göra ett collage  med våra viktigaste och vanligaste vägmärken. där de kommer få skriva kortare texter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: