Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befruktning och fortplantning

Skapad 2015-01-27 11:17 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 6 Biologi

Befruktning och fortplantning.

Vad är kloning?

Vad är en pollinerare?

Kan människor lägga ägg?

Vad menas med provrörsbefruktning?

Varför får man finnar?

Det är några av frågorna som vi ska försöka få svar på i detaa kapitell.

 

Innehåll

Syfte

Syftet med kapitlet är att känna till mer om befruktning, reproduktion och
pubertet. Eleverna ska kunna förklara hur växter förökar sig. De ska kunna
förklara skillnaden mellan yttre och inre befruktning och ge exempel. Eleverna
ska lära sig mer om hur kroppen förändras under puberteten och hur människans
befruktning går till. De ska kunna diskutera kring frågor om kärlek,
familj, vänner och om att leva tillsammans.

Mål

 • kunna förklara med exempel hur

          förökning med eller utan hanar och
          honor går till.

 • kunna berätta om skillnaden

          mellan befruktning utanför
          kroppen och inne i kroppen.

 • veta mer om hur barn blir till.
 • kunna ge exempel på hur kroppen

          förändras i puberteten.

 • Samtala och resonera kring frågor om kärlek, familj, vänner och om att leva tillsammans.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med kapitel 6 i boken Koll på NO.

Utifrån det kapitlet kommer vi jobba med frågehäftet, fördjupningsmaterial och ha diskussioner.

Bedömning

Jag bedömer hur aktiv man är i diskussioner och i arbetet med frågor och arbetsblad.  Vi kommer att avsluta med en diagnos.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
 • Bi  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
 • Bi  A 6
  Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Matriser

Bi
Kursplan i biologi år 4-6

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till **viss del för samtalen och diskussionerna framåt**.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som **för samtalen och diskussionerna framåt**.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som **för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem**.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för **enkla** resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för **utvecklade** resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för **välutvecklade** resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Dokumentera undersökningar
Eleven gör **enkla** dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör **utvecklade** dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör **välutvecklade** dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Biologiska sammanhang & begrepp
Eleven har **grundläggande** kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att **ge exempel på och beskriva** dessa med **viss** användning av biologins begrepp.
Eleven har **goda** kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att **förklara** och **visa på enkla samband** inom dessa med **relativt god** användning av biologins begrepp.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att **förklara** och **visa på enkla samband** inom dessa och **något gemensamt drag** med **god** användning av biologins begrepp.
Samband i människokroppen
I **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Livets utveckling
Eleven berättar om livets utveckling och **ger exempel på** organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och **visar på samband kring** organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och **visar på mönster i** organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: