Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Imperialismen och första världskriget vt-18

Skapad 2015-02-03 14:16 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Bakgrund, förlopp och resultat av första världskriget.
Grundskola 7 – 9 Historia
Skotten i Sarajevo blev den utlösande faktorn till första världskriget. Imperialismen och industrialiseringen gav brännbart stoff till första världskriget. Vi följer händelserna och tar del av resultatet. Detta för att förstå upptakten till andra världskriget.

Innehåll

Imperialismen och första världskriget

I detta arbetsområdet kommer du att stöta på mycket elände och få uppleva hur en ung generation dukade under på slagfälten. Du kommer att se slumpen spela in i historiens gång men också få uppleva hur fredstanken efter första världskriget förvandlas till upptakten till andra världskriget.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Hur händelser leder till andra händelser (orsak - verkan) tex upptakten till första världskriget.

Undervisningens innehåll

Vad?

Imperialismen i Afrika - hur de europeiska länder tar över allt större delar av Afrika. Krigets utveckling och nya vapens inverkan på krigföring. Freden och skapande av många nya länder.

Hur?

Läsning ur faktabok, diskussioner, frågor - svar och film.

Kunskapskrav för åk 9

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Bedömningen sker genom skriftligt prov. Läs s 456-467 i "Levande historia åk 7-9".

Matriser

Hi
HISTORIA kunskapskrav åk 9 "Imperialismen och första världskriget"

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
  • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
E
C
A
Imperialismen och första världskriget - personer och händelser
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under imperialismen och första världskriget.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under imperialismen och första världskriget.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under imperialismen och första världskriget.
Orsak och konsekvens. Värderingar under imperialismen och första världskriget
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till imperialismen och första världskriget samt krigets förlopp och konsekvenser av freden. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till imperialismen och första världskriget samt krigets förlopp och konsekvenser av freden. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till imperialismen och första världskriget samt krigets förlopp och konsekvenser av freden. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Att använda och tolka källors trovärdighet
Eleven kan använda historiskt källmaterial från första världskriget och dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor då, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial från första världskriget och dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor då, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial från första världskriget och dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor då, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: