👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Ljud

Skapad 2015-02-04 01:17 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Ljud - Vi lär oss vad ljud är.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Det är säkert en självklarhet för dig att kunna göra dig hörd. Att kunna säga vad du behöver, tycker och vill. Men lika viktigt är det att kunna lyssna och uppfatta vad andra vill säga dig. Genom att studera hur hörseln fungerar och hur ljud uppför sig kan man hjälpa allt fler som har behov av att höra bättre. Ny kunskap och ny teknik underlättar vardagen för personer med någon form av hörselnedsättning. Du kommer att få lära dig hur ljud uppstår, hur ljud sprids och hur vår hörsel fungerar.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att träna förmågan att:

• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Undervisningens innehåll och mål

• Veta att det krävs materia för att ljudet ska kunna fortplantas

• Känna till hur ljudet fortplantas och ljudets hastighet i luft

• Veta att ljudets hastighet i luft varierar med temperatur och olika medier

• Veta vad som menas med frekvens.

• Veta vad som menas med våglängd.

• Veta vad resonans är.

• Förklara skillnaden mellan toner och buller.

• Veta i vilken enhet ljudnivå anges.

• Veta vad som menas med infraljud och ultraljud

• Förstå vad eko och ekolod är och hur det kan användas.

• Känna till begreppen frekvens, svängningstid, våglängd, tonhöjd, tonstyrka, toner, buller, resonans och ljudnivå

• Känna till en del av örats delar och hur de fungerar

• Veta hur du skyddar dig mot bullerskador

• Att kunna utföra beräkningar där begreppen frekvens, utbredningshastighet, våglängd och svängningstid ingår

• Att kunna berätta om hur örats delar fungerar tillsammans och om hur hjärnan bearbetar nervimpulser från hörselnerven

Arbetsgång

• Genomgångar i klassrummet

• Demonstrationer och laborationer

• Se på film

• Avsluta med prov tisdag 12 september

Bedömning

 • Hur aktivt du deltar i klassrumsdiskussioner samt förmågan att förstå, förklara och använda de centrala begreppen i arbetsområdet.
 • Din förmåga att identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion.
 • Din förmåga att redogöra för dina laborationer - hypotes, genomförande och slutsats - muntligt/skriftligt.
 • Hur väl du uppnår målen genom observationer, uppgifter och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9