Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klädsömnad åk 9

Skapad 2015-02-04 11:31 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Ett större fördjupande arbete ska nu göras inom klädsömnad. Det är bra om du kan göra extra detaljer i ditt arbete, som till exempel tygtryck, ficka, sprund osv. Detta för att visa att du verkligen fördjupar dig men även för att nå de högre betygskriterierna. Till uppgiften hör även att du ska följa en arbetsbeskrivning så mycket som möjligt. Tänk på att det är viktigt med dokumentationen!
Grundskola 9 Slöjd
Ja, då är det dags att fördjupa sig i klädsömnad! Försök att få med andra detaljer i ditt arbete som höjer svårighetsgraden och utvecklar ditt arbetet. Detta arbetsområde får ta tid! Lägg ner tid under arbetets gång på att dokumentera ditt arbete i bild och text.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Vad skall vi då konkret arbeta med?

 • måttagning och storleksval
 • ev. småändringar på mönstret
 • rita mönster
 • lägga till sömsmån
 • tygval
 • mönsterutläggning
 • tillklippning
 • sporrmarkering
 • följa arbetsbeskrivning
 • sömnadsteknik
 • stryka/pressa

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Under ditt arbete ska du försöka att arbeta så självständigt som möjligt. Om du stöter på problem under arbetets gång eller känner dig väldigt osäker får du givetvis fråga.

Avslutningsvis ska du göra en redovisning inför gruppen eller en mindre grupp. Redovisningen ska vara med ord och bild och kan göras i Pages eller Keynote. Tänk på att redovisa alla de olika momenten du har gjort samt alla de nya ord och begrepp som du lärt dig.                     

Följande ord bör vara med i redovisningen. En del ord hör till om man syr en blus andra hör till om man syr ett par byxor. Du får välja och se vad som passar din produkt.

 • måttabell
 • storlek
 • mönsterpapper
 • sömsmån
 • trådrakspil
 • trådraken
 • tygval
 • tygets innehåll
 • vävt/ stickat tyg
 • val av söm
 • mönsterdelarnas olika namn
 • sidsöm, ärmsöm, grensöm etc.
 • andra begrepp som är kopplade till din produkt

Följande frågor ska besvaras;

Vad har gått bra?

Vad har gått mindre bra?

Skulle du gjort något annorlunda idag?

Är det något du skulle vilja ändra på?

Är du nöjd?

 

 

Matriser

Sl
Kunskapskraven i slöjd åk 7-9

Användande av utrustning
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Val av tillvägagångssätt och motivering
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utvecklande av idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinerande av material och hantverkstekniker
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjd- specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka slöjdföremåls uttryck
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: