Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hier wohne ich!

Skapad 2015-02-06 09:39 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Eleven ska skriva och berätta om sitt rum på tyska.
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval

I det här arbetsområdet ska du få arbeta med ord för hus, rum och möbler. Muntlig redovisning sker i form av keynote för mindre grupp. Arbetet med detta kapitel pågår under veckorna 14, 15 och 16. Fredagen 22 april ska du  lämna in din text på Unikum (endast text räcker) och v. 18 efter prao sker redovisning!

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi arbetar med kapitel 5 "Hier wohne ich" i Der Sprung 3. Vi läser texter samt övar på vokabulär kopplat till temat. 

Du ska få göra en keynote, "Hier wohne ich",  där du berättar om hur ditt boende, ta hjälp av sid. 34 i TB.

Du ska även få beskriva hur ditt rum ser ut och vilka möbler du har. Ta hjälp av sid. 32-33 i TB. Gestalta gärna med bilder eller fotografier. Skriv t.ex. så här:

* Mein Zimmer hat einen/ein/eine…

* Es gibt einen/ein/eine...

* Oben/unten/in der Mitte links/rechts...

* Tänk på att du ibland måste använda pluralform, t.ex. zwei Stühle, viele Bücher. Pluralformerna hittar du i styckeordlistan. 

Tillvägagångssätt: 

1. Gör en Keynote där du beskriver ditt boende samt ditt rum

2. Lär dig att berätta om ditt rum

3. Redovisning för mindre grupp v. 18

4. Texten klipper du in i ett dokument och lämnar in på Unikum, deadline fredag v. 16!

Uppgifter

 • Hier wohne ich!

Matriser

M2
Kunskapskrav Hier wohne ich!

Tala och skriva – produktion

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: