Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturläsning

Skapad 2015-02-06 10:58 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningarna att utveckla sin förmåga att:

  • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

Centralt innehåll

I detta arbetsområde lär du dig mer om:

  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Konkretisering

Arbetsområdet innebär att du ska:

  • Läsa skönlitteratur som har anknytning till någon av de religioner som ni har talat om på SO-lektionerna.

  • Ingå i en grupp där ni har ett gemensamt delat dokument där ni skriver ner era diskussioner om hur religionerna lyser igenom i era böcker, ni skriver även ner vad som har hänt sedan sist i era böcker samt att var och en av er berättar något intresssant från era böcker.

 

 

Undervisning/arbetssätt

För att du ska nå målen kommer det att vara:

  • Läsning på lektionstid men du bör läsa hemma också.

  • Genomgång om hur man redovisar boken. (Författare, titel, innehåll, huvudperson mm.)

 

Bedömning

I detta arbetsområde bedöms följande

  • Hur du redovisar din bok för klasskamraterna v. 15.

  • Hur du redovisar din bok för klasskamraterna v. 15. Denna redovisning sker i grupp där ni som har samma böcker redovisar ihop. Då ska någon fokusera på hur religionen märks i boken, någon pratar om huvudpersonen i boken, någon pratar om en händelse och någon kanske berättar något om författaren.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: