Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 3 Broderi

Skapad 2015-02-11 10:12 i Helsingborg
Du får lära dig att brodera olika stygn utifrån en bild som du själv ritat.
Grundskola F – 5 Slöjd

Du har en fin bild som du har ritat och den gör vi på tyg med olika stygn som du har lärt dig-

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

 "Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervinsningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjd föremåls estetiska uttryck." (Lgr 11)

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

 

Nedan anges det kunskapsstoff som eleven kommer att möta i detta ämnestematiska projekt.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla: 

 • Du ska träna på att använda sax, nål och tråd.
 • Du ska lära dig att trä på tråden i nålen och göra en knut.
 • Du ska träna på att göra olika stygn efter instruktioner.
 • Du ska lära dig att hantera verktyg på ett säkert sätt.

 

Undervisning (arbetsformer och lärande)


 

 • Du ritar din egen favoritbild som du sedan broderar på tyg
 • Du monterar ditt broderi på kartong så att det blir en tavla.
 • Du skriver i slöjdloggboken och berättar hur arbetet går.
 • Du kommer att använda strykjärnet.

 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

Bedömning

 • Du visar att du kan använda stykjärnet på ett säkert sätt.
 • Du visar att du kan trä på tråden i nålen och göra en knut.
 • Du visar att du kan använda verktyg på ett säkert sätt.
 • Du visar att du kan utvärdera ditt arbete i ord och bild.


 

Matriser

Sl
Textilslöjd år 3 Broderi

Behöver träna mer
Ganska säker
Säker
Du kan trä på tråden i nålen och göra en knut.
Du kan sy enkla broderistygn.
Du kan använda sax och strykjärn på ett säker och riktigt sätt.
Du kan skriva om ditt arbete i reflektions häftet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: