Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar Utveckling -Vatten!

Skapad 2015-02-18 13:10 i Förskolan Athena Förskolor
Förskolan Athenas Temamall
Förskola
Vi har valt att arbeta med Tema/projektet vatten.

Vattnets kretslopp

Vattnets betydelse

Vattenresurser

Innehåll

TEMA/PROJEKT

Hela förskolan Athena väljer att arbeta med och söka kunskaper om vattnet och dess betydelse för oss och allt levande.

 GENOMFÖRANDE: Hur jobbar vi?

Förberedelser:
Vi ska ta reda på barnens förkunskaper om vatten. Detta gör vi genom en upplevelse på Väner Museet.

Aktiviteter:

Hornborgasjön

Reningsverket, bajsets väg från magen till reningsverket.

Experiment och skapande

Vattnets betydelse för odlingen, fiskarna och vi alla som dricker av vattnet.

Viktoriasjön, Hindsbosjön, bäcken emellan.

Diskussioner, barnens förkunskaper och intresse ska styra innehållet av temat.

 

UPPFÖLJNING

Vi ska tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga. Dokumentera i barnens lärlogg!

UTVÄRDERING

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: