Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teenage Life

Skapad 2015-02-19 15:07 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 Engelska
I detta arbetsområde kommer vi att fokusera på hur det är att vara tonåring både i Sverige och i andra delar av världen. Hur ser skolgången ut? Vad gör man på fritiden? Vad är lika? Vad skiljer sig åt? Din kunskap ska du sedan använda för att kunna göra jämförelser med dina egna erfarenheter.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

- förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

- använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Innehåll och arbetssätt


Detta kommer vi att arbeta med:

- talat språk i form av korta TV-program, filmklipp och en film

- berättande texter om tonåringar, faktatexter (även digitala) om skolor och ett utdrag ur boken I Am Malala.

utdrag ur skönlitterära ungdomsböcker

- samtal, diskussioner och  skrivuppgifter om det du hört/läst

- i de muntliga och skriftliga uppgifterna använder du dig av strategier för att lösa problem samt jämför med egna erfarenheter

- vi kommer att arbeta med följande grammatiska strukturer: relativa pronomen (who/which), it is/there is (översättning av 'det' i engelskan) och adjektivets komparation.

Arbetssätt


Samtal och diskussioner kommer att genomföras i par/liten grupp med viss uppföljning i helklass. För att du ska utveckla din förmåga att framföra dina åsikter i tal och skrift kommer vi att gå igenom och repetera olika fraser för detta samt fraser för att hålla med och säga emot på olika sätt. Kahoot och Quizlet för att öva och befästa.

Bedömning

Efter detta arbetsområde kommer din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift att bedömas. Detta görs genom att du  skriver en text samt att du genomför ett samtal med en kamrat.

Matriser

En
Teenage Life

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Muntlig förmåga
Din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal.
Skriftlig förmåga
Din förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: