Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska: Läsa, lyssna, tala och skriva. Gracias 7, kap 9-12

Skapad 2015-02-20 12:44 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Matriser

M2
Spanska: läsa, lyssna, tala och skriva, kap 1-3, Vale 7

LÄSA=LEER

Förbättra!
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse
Du förstår för få ord för att få ett sammanhang.
Du förstår delar av texten och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av texten samt tydliga detaljer.
Du förstår hela textens innehåll samt de flesta detaljer.
Återberätta
Du kan ännu inte redogöra för och kommentera innehållet
Du återberättar enkelt och kortfattat och kommenterar texten på ett enkelt sätt
Du återberättar enkelt och kommenterar relativt detaljerat.
Du återberättar tydligt och kommenterar detaljerat.
Förstå
Du förstår för få ord för att få ett sammanhang.
Du förstår delar av texten och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av texten samt tydliga detaljer.
Du förstår hela textens innehåll samt de flesta detaljer.
Återberätta
Du kan ännu inte redogöra för och kommentera innehållet.
Du återberättar enkelt och kortfattat och kommenterar texten på ett enkelt sätt
Du återberättar enkelt och kommenterar relativt detaljerat.
Du återberättar tydligt och kommenterar detaljerat.
Strategier när du inte förstår vad du hör
Du visar inte att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda strategier.
Du visar att du kan använda strategier.

PRATA=HABLAR

Förbättra!
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Presentera dig själv och ställa frågor
Du kan ännu inte använda ord och fraser för att berätta om dig själv och ställa frågor till en kompis.
I din presentation visar du att du kan använda ett flertal ord och fraser när du berättar om dig själv och du kan ställa några frågor till en kompis
I din presentation visar du att du med viss säkerhet kan använda dig av många ord och fraser när du berättar om dig själv och du kan ställa olika frågor till en kompis
I din presentation visar du att du med stor säkerhet kan använda dig av många ord och fraser samt försöker utveckla innehållet så mycket du kan. Du ställer också ett flertal olika frågor till en kopmpis
Innehåll och form
Ditt språk är svårt att förstå för en spansktalande person eller du talar för lite för att det ska vara möjligt att bedöma formen.
Du använder dig av enkla korta meningar som innehåller några verb och något adjektiv. Ditt språk går att förstå även om det innehåller oklarheter.
Du bygger ut en del av dina meningar. Du använder verb och adjektiv, inklusive ordföljd, med viss säkerhet. Ditt språk är på väg att bli ganska korrekt
Du bygger ut dina meningar och du använder verb och adjektiv, inklusive ordföljd, med säkerhet. Ditt språk är ganska korrekt.
Strategier när du inte kan hitta rätt ord
Du visar inte att du kan använda dig av några strategier om det är något ord du inte kan.
Du använder t.ex. läroböckerna eller ordbok om det är ord eller fraser du inte kan och du är på väg att lära dig strategier för att hitta rätt ord.
Du använder t.ex. läroböckerna eller ordbok om det är ord eller fraser du inte kan. Du hittar oftast rätt ord.
Du använder t.ex. läroböckerna eller ordbok med säkerhet om det är ord eller fraser du inte kan.

SKRIVA=ESCRIBIR

Förbättra!
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Form
Ditt språk är svårt att förstå för en spansktalande person eller du skriver för lite för att det ska vara möjligt att bedöma formen.
Du skriver enkla korta meningar som innehåller något verb och adjektiv. Ditt språk går att förstå även om det innehåller oklarheter
Du bygger ut en del av dina meningar och använder några verb och adjektiv. Ditt språk är på väg att bli ganska korrekt.
Du bygger ut dina meningar och använder flera verb och berikar din text med adjektiv. Din text är ganska korrekt.
Innehåll
Du visar ännu inte att du kan berätta om dig själv och en vanlig dag.
Du visar att du kan använda några fraser när du berättar om dig själv och en vanlig dag.
Du visar att du kan använda flera olika fraser när du berättar om dig själv och en vanlig dag.
Du visar att du kan använda många fraser när du berättar om dig och en vanlig dag. Du försöker utveckla innehållet så mycket du kan.
Strategier när du inte vet hur du ska uttrycka dig i skrift
Du visar inte att du kan använda dig av några strategier om det är något ord du inte kan.
Du använder t.ex. läroböckerna eller ordbok om det är ord eller fraser du inte kan och du är på väg att lära dig strategier för att hitta rätt ord.
Du använder t.ex. läroböckerna eller ordbok med viss säkerhet om det är ett ord eller fras du inte kan. Du hittar oftast rätt ord.
Du använder t.ex. läroböckerna eller ordbok med säkerhet om det är ett ord eller fras du inte kan. Du hittar ofta rätt ord och försöker bygga ut dina

M2
Spanska, vt-16

F
E
C
A
Läsa
Du kan läsa och förstå enstaka ord i texterna men förstår ännu inte helheten av innehållet.
Du förstår det viktigaste i texterna men har svårt att uppfatta detaljer.
Du förstår det mesta i texterna och i viss mån även detaljer.
Du förstår både helhet och detaljer i texterna.
Skriva
Kan med svårighet formulera egna meningar på spanska.
Kan formulera egna enkla meningar på spanska.
Kan formulera korrekta enkla meningar på spanska.
Kan formulera egna korrekta meningar och använder även detaljer i sina formuleringar.
Perfekt, inkl böjning av verbet haber
Du kan med viss hjälp böja verbet haber.
Du kan alla böjningsformerna, även hur man bildar perfekt, men använder dem inte på ett korrekt sätt.
Du kan alla böjningsformerna, och använder dem på ett tvekande men korrekt sätt
Du kan alla böjningsformerna, och använder dem på ett korrekt sätt.
Ordkunskap, bla stadsord
Du har lärt dig endast ett fåtal nya ord. Stora luckor i ordförståelsen.
Du har lärt dig en del nya ord men har luckor i ordförståelsen.
Du har lärt dig nya ord och har få luckor i ordförståelsen.
Du har lärt dig många nya ord och har inga luckor eller någon enstaka lucka i ordförståelsen.
Lägesbeskrivningar
Du har lärt dig några prepositioner.
Du kan textens 8 prepositioner och använder dem i mycket enkla meningar.
Du kan textens 8 prepositioner, och kan göra enkla men något längre beskrivningar.
Du kan använda prepositionerna på ett korrekt sätt, och är varierad i din beskrivning.
Tala
Du kan uttala de flesta orden till texterna och läsa texterna högt men ditt uttal har vissa brister som ibland gör det svårt att förstå
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar med ett godtagbart uttal.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med bra uttal.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande. Du har bra uttal.
Fråga efter vägen, bestämma ett möte
Du har lärt dig ett par användbara fraser, men behöver hjälp att formulera dem.
Du har lärt dig hur man ställer enkla frågor och svarar, men använder dem inte på ett korrekt sätt.
Du har lärt dig hur man ställer frågor och svarar, och använder dem tvekande men på ett korrekt sätt.
Du varierar ditt sätt att fråga och svara, har inga eller få luckor i grammatiken.
Realia om Ecuador
Du har läst texterna, men behöver hjälp med översättning.
Du har läst texterna och förstått helheten. Du kan göra en mycket enkel jämförelse mellan naturen i Ecuador och Sverige.
Du tillgodogör dig texterna genom att återberätta dem på enkel spanska, och kan göra en enkel jämförelse mellan de olika regionerna och motsvarande i Sverige.
Du gör jämförelser på relativt tydlig och i huvudsak korrekt spanska mellan de olika regionerna, och jämför även mot ett annat lands natur, industrier, odling.

M2
Spanska, vt-16

F
E
C
A
Läsa
Du kan läsa och förstå enstaka ord i texterna men förstår ännu inte helheten av innehållet.
Du förstår det viktigaste i texterna men har svårt att uppfatta detaljer.
Du förstår det mesta i texterna och i viss mån även detaljer.
Du förstår både helhet och detaljer i texterna.
Skriva
Kan med svårighet formulera egna meningar på spanska.
Kan formulera egna enkla meningar på spanska.
Kan formulera korrekta enkla meningar på spanska.
Kan formulera egna korrekta meningar och använder även detaljer i sina formuleringar.
Perfekt, inkl böjning av verbet haber
Du kan med viss hjälp böja verbet haber.
Du kan alla böjningsformerna, även hur man bildar perfekt, men använder dem inte på ett korrekt sätt.
Du kan alla böjningsformerna, och använder dem på ett tvekande men korrekt sätt
Du kan alla böjningsformerna, och använder dem på ett korrekt sätt.
Ordkunskap, bla stadsord
Du har lärt dig endast ett fåtal nya ord. Stora luckor i ordförståelsen.
Du har lärt dig en del nya ord men har luckor i ordförståelsen.
Du har lärt dig nya ord och har få luckor i ordförståelsen.
Du har lärt dig många nya ord och har inga luckor eller någon enstaka lucka i ordförståelsen.
Lägesbeskrivningar
Du har lärt dig några prepositioner.
Du kan textens 8 prepositioner och använder dem i mycket enkla meningar.
Du kan textens 8 prepositioner, och kan göra enkla men något längre beskrivningar.
Du kan använda prepositionerna på ett korrekt sätt, och är varierad i din beskrivning.
Tala
Du kan uttala de flesta orden till texterna och läsa texterna högt men ditt uttal har vissa brister som ibland gör det svårt att förstå
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar med ett godtagbart uttal.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med bra uttal.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande. Du har bra uttal.
Fråga efter vägen, bestämma ett möte
Du har lärt dig ett par användbara fraser, men behöver hjälp att formulera dem.
Du har lärt dig hur man ställer enkla frågor och svarar, men använder dem inte på ett korrekt sätt.
Du har lärt dig hur man ställer frågor och svarar, och använder dem tvekande men på ett korrekt sätt.
Du varierar ditt sätt att fråga och svara, har inga eller få luckor i grammatiken.
Realia om Ecuador
Du har läst texterna, men behöver hjälp med översättning.
Du har läst texterna och förstått helheten. Du kan göra en mycket enkel jämförelse mellan naturen i Ecuador och Sverige.
Du tillgodogör dig texterna genom att återberätta dem på enkel spanska, och kan göra en enkel jämförelse mellan de olika regionerna och motsvarande i Sverige.
Du gör jämförelser på relativt tydlig och i huvudsak korrekt spanska mellan de olika regionerna, och jämför även mot ett annat lands natur, industrier, odling.

M2
Spanska, vt-16

F
E
C
A
Läsa
Du kan läsa och förstå enstaka ord i texterna men förstår ännu inte helheten av innehållet.
Du förstår det viktigaste i texterna men har svårt att uppfatta detaljer.
Du förstår det mesta i texterna och i viss mån även detaljer.
Du förstår både helhet och detaljer i texterna.
Skriva
Kan med svårighet formulera egna meningar på spanska.
Kan formulera egna enkla meningar på spanska.
Kan formulera korrekta enkla meningar på spanska.
Kan formulera egna korrekta meningar och använder även detaljer i sina formuleringar.
Perfekt, inkl böjning av verbet haber
Du kan med viss hjälp böja verbet haber.
Du kan alla böjningsformerna, även hur man bildar perfekt, men använder dem inte på ett korrekt sätt.
Du kan alla böjningsformerna, och använder dem på ett tvekande men korrekt sätt
Du kan alla böjningsformerna, och använder dem på ett korrekt sätt.
Ordkunskap, bla stadsord
Du har lärt dig endast ett fåtal nya ord. Stora luckor i ordförståelsen.
Du har lärt dig en del nya ord men har luckor i ordförståelsen.
Du har lärt dig nya ord och har få luckor i ordförståelsen.
Du har lärt dig många nya ord och har inga luckor eller någon enstaka lucka i ordförståelsen.
Lägesbeskrivningar
Du har lärt dig några prepositioner.
Du kan textens 8 prepositioner och använder dem i mycket enkla meningar.
Du kan textens 8 prepositioner, och kan göra enkla men något längre beskrivningar.
Du kan använda prepositionerna på ett korrekt sätt, och är varierad i din beskrivning.
Tala
Du kan uttala de flesta orden till texterna och läsa texterna högt men ditt uttal har vissa brister som ibland gör det svårt att förstå
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar med ett godtagbart uttal.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med bra uttal.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande. Du har bra uttal.
Fråga efter vägen, bestämma ett möte
Du har lärt dig ett par användbara fraser, men behöver hjälp att formulera dem.
Du har lärt dig hur man ställer enkla frågor och svarar, men använder dem inte på ett korrekt sätt.
Du har lärt dig hur man ställer frågor och svarar, och använder dem tvekande men på ett korrekt sätt.
Du varierar ditt sätt att fråga och svara, har inga eller få luckor i grammatiken.
Realia om Ecuador
Du har läst texterna, men behöver hjälp med översättning.
Du har läst texterna och förstått helheten. Du kan göra en mycket enkel jämförelse mellan naturen i Ecuador och Sverige.
Du tillgodogör dig texterna genom att återberätta dem på enkel spanska, och kan göra en enkel jämförelse mellan de olika regionerna och motsvarande i Sverige.
Du gör jämförelser på relativt tydlig och i huvudsak korrekt spanska mellan de olika regionerna, och jämför även mot ett annat lands natur, industrier, odling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: