Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskap- uppvärmning- skadeförebyggande

Skapad 2015-02-20 15:50 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Eleverna skall få känna på hur det är att planera, genomföra och utvärdera en egen uppvärmning. Samt kunna förklara varför det är bra att värma upp. Du ska även lära dig hur man lindar och tejpar en stukad fot.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Innehåll

Planera genomföra samt utvärdera en uppvärmning.

Syftet är kort sammanfattat att ni skall få möjlighet att hålla i en uppvärmning och få känna på hur det är att planera, genomföra och utvärdera något som man själv lagt upp. Samtidigt också få möjlighet att känna på hur det är att vara ledare och vad det innebär. En del, som övas hela tiden är samarbete då ni andra som inte är med och leder måste anpassa er och ställa upp för den/de som leder lektionen.  När det gäller den sista punkten så syftar den till att ni skall kunna redogöra för hur er uppvärmning kan förebygga skador och även vad uppvärmning är bra för ur ett mer allmänt perspektiv.

Se kopplingar nedan.

Innehåll

Du skall få känna på hur det är att planera, genomföra och utvärdera en egen uppvärmning. Samt kunna förklara varför det är bra att värma upp. Du ska även lära dig hur man lindar och tejpar en stukad fot.

Genomförande

 • Ni skall planera och organisera en valfri uppvärmning. Syftet med er uppvärmning och allmänt om betydelsen av uppvärmning skall finnas med i er planering. Dessa hittar ni i classroom. Planeringen ska lämnas in senast den 25 april 2018 kl 15.00, cirka 1 A4 sida som delas med mig på googledrive jesper.persson@skola.lund.se

 • Genomföra och vara ledare under en uppvärmning

 • Tillsammans lämna in utvärdering av uppgiften efter genomförd uppvärmning. Hur gick det? Vad gick bra? Vad gick sämre? Hur samlade vi gruppen när skulle ge info och visa övningar? Hur placerade vi oss i salen? Hur kan vi göra det bättre nästa gång? Fanns det övningar som vi inte borde haft med? Fick vi med hela kroppen i uppvärmningen. Utvärderingen delas med mig via google drive jesper.persson@skola.lund.se senast 3 dagar efter att ni genomfört er uppvärmning inför klassen.

Redovisning

Du ska tillsammans med en annan elev planera, genomföra och utvärdera er uppvärmning. Ni har cirka 10-12 min till ert förfogande använd gärna musik i er uppvärmning. Instruktioner för genomförandet av uppvärmningen publiceras på er blogg, där har ni filmer och texter som kan hjälpa er. Avslutningsvis så ska ni lämna in en rapport  

Elevinflytande

Möjlighet att välja samarbetspartner till uppgiften. Planera, genomföra samt utvärdera uppgiften på egen hand. Kunskaperna redovisas under genomförandet samt i er utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Ledarskap- uppvärmning- skadeförebyggande

Steg 0
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ledarskap- mål och plan för träning
•röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • Idh
 • Idh
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du redovisar inte din/er uppvärmning.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Planering- utvärdering-skadeförebyggande
•planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil •förebygga risker vid fysisk aktivitet
 • Idh
 • Idh
 • Idh  E 9
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
 • Idh  A 9
Du lämnar inte in din planering samt utvärdering.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: