👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året

Skapad 2015-02-25 13:31 i Regnbågsskolan Gullspång
Eleverna ska under vecka 6-10 arbeta med året och hur det kan delas in i olika delar ex veckor, månader och årstider.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Du ska få arbeta med hur vi delar in året i olika delar.

Du ska när arbetsperioden är klar kunna redovisa hur många dagar ett år har, hur många veckor ett år har, hur många månader det är på ett år. Du ska också kunna namnet på årets månader samt presentera dem i rätt ordning. Du kommer att få arbeta med vilka årstider ett år har och vad veckans dagar heter. En annan viktig sak som du kommer att få lära dig är när du själv fyller år. Oj så mycket du kan efter denna perioden!

Innehåll

Året kopplat till läroplanen

Eleverna kommer under en period av ca 3 veckor arbeta med att kunna beskriva de olika årstiderna och vad som är utmärkande för dem.
De kommer också att få arbeta med årets indelning i månader, deras inbördes ordning samt när de själva fyller år på året.
Vi kommer att samtala om vilka månader som brukar knytas an till de olika årstiderna.
Vi kommer att samtala om hur en vecka är uppbyggd och vad veckans dagar heter. Vi kommer att lära oss hur många veckor ett år har.
Vi kommer också att lära oss antalet dagar på ett helt år.

Det här kommer vi att göra

Vi kommer att ha muntliga samtal i grupperna om det ovan nämnda.
Vi kommer att använda digitala läromedel i form av ex filmer.
Vi kommer att arbeta med olika uppgifter som knyter an till det vi ska lära oss.

Det här ska vi bedöma

Eleven ska muntligt kunna berätta hur många årstider vi har och vad de heter och vad som är utmärkande för de olika årstiderna.
Eleven ska kunna berätta vad årets månader heter och presentera dem i rätt ordning.
Eleven ska kunna berätta hur många dagar det är på ett år.
Eleven ska kunna berätta hur många veckor det är på ett år.
Eleven ska kunna berätta vad veckans dagar heter.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
    NO  1-3
  • Kunskapskrav
  • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
    NO   3

Matriser

NO
Året runt

Har arbetat med
På väg att nå målet
Har uppnått målet
Jag kan namnge årets månader.
Jag kan namnge den månad jag fyller år i.
Jag kan namnge de fyra årstiderna.
Jag kan berätta något som är speciellt för varje årstid.