Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2015-02-25 13:34 i Himlaskolan Ale
Under ett par veckor framåt kommer vi att titta tillbaka och repetera vad som hände under medeltiden. Vi kommer att lära oss om viktiga personer, händelser och hur människorna levde.
Grundskola 1 – 9 Historia

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Jämföra hur levnadsvilkor och samhället förändrats mellan olika tidsepoker och dra slutsatser av detta.

Förstå och använda historiska begrepp.

Reflektera över hur historien påverkat hur vi har det idag.

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med detta område bla genom att se filmer, läsa faktatexter samt arbeta med instuderingsfrågor.

Bedömning

Elevens förmågor kommer att bedömas löpande utifrån arbetet under lektionstid samt hur väl eleven kan delta i diskussioner kopplat till området. Vi kommer också ha ett avslutande prov.

 

Matriser

Hi
Medeltiden Matris

E
C
A
Kunskaper
Du har visat kunskaper om hur människor levde på medeltiden
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Kunskaper
Du har visat kunskaper om viktiga händelser på medeltiden
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Kunskaper
Du har visat kunskaper om viktiga personer under medeltiden
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Resonera
Du har visat att du kan resonera om betydande händelser under medeltiden
Enkla och till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Jämföra
Du har visat att du kan jämföra livet på medeltiden med livet idag.
Enkla och till viss del underbyggda jämförelser.
Utvecklade och relativt väl underbyggda jämförelser
Välutvecklade och väl underbyggda jämförelser
Historiska källor
Du har visat att du känner till och kan resonera kring olika historiska källor.
Enkla och till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Förändringar
Du har visat att du kan förstå varför det kan se ut eller vara på ett visst sätt idag.
Enkla förklaringar
Utvecklade förklaringar
Väl utvecklade förklaringar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: