👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP – Bråk, decimaltal och procent

Skapad 2015-02-25 16:15 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Syfte

 

Varför ska vi göra det här?

Under det här arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Du kommer också få möjlighet att bli bättre på att använda matematikens uttrycksformer för att beskriva och samtala om varför du dragit vissa slutsatser eller gjort vissa beräkningar eller använt vissa metoder.

 

Du ska också få möjlighet att uppleva matematiska mönster, former och samband för att se hur olika uttrycksformer hänger ihop.

 

Centralt innehåll

Vad ska vi göra?

Vi kommer jobba med:

  • Rationella tal (bråktal) och deras egenskaper

  • Tal i bråk-och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

  • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk-och decimalform.

  • Centrala metoder för beräkningar med enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Kunskapskrav och bedömning

Vad ska du kunna när arbetsområdet är över?

  • Du ska kunna välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom området bråk, decimaltal och procent med tillfredsställande resultat.

  • Du ska ha grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

  • I beskrivningarna ska du kunna växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.

  • Du ska kunna redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser

Ma
PP - Bråk, decimaltal, procent

Matris - Bråk, decimaltal, procent

E
C
A
Metoder och beräkningar
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom området bråk, decimaltal och procent med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom bråk, decimaltal och procent med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom bråk, decimaltal och procent med mycket gott resultat.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Samband
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Förklara, redovisa lösningar
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.