Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT -19

Skapad 2015-02-26 10:21 i Tornets förskola Visa kommun
Förskola
"Planering är viktig för att komma igång med arbetet och styra mot uppsatta mål" "Planeringen pekar ut hur arbetet ska genomföras, följas upp och utvärderas" Kvalitetsarbete i praktiken s. 16

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill ta ta tillvara på barnens intressen av sortering och klassificering för att skapa förutsättningar för ett förändrat kunnande inom matematik. 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

  • Vi kommer utgå från barnens verklighet och bl.a använda oss av material som barnen redan nu sorterar och klassificerar tex skor, strumpor och bilar.
  • Vi kommer tillsammans med barnen sätta ord på vad de gör
  • I ateljén kommer vi omorganisera miljön och ta fram mer material

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

  • Vi ställer mycket öppna frågor till barnen för att ta tillvara på deras tankar och intressen och använder deras intresset för att föra aktiviteterna framåt

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Kontinuerlig dokumentation av lärprocesser kommer ske i barnens lärloggar. På arbetslagsträffar kommer vi följa upp och utvärdera vår verksamhet med dokumentationen som utgångspunkt. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: