👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid

Skapad 2015-03-02 10:57 i Solängsskolan Mölndals Stad
För ett självständigt och fungerande vardagsliv är det viktigt att kunna uppskatta och läsa av tid. Vi kommer att träna på olika tidsbegrepp och mäta tid under olika aktiviteter. Utifrån individuella kunskaper när det gäller "att kunna klockan", så fortsätter vi att träna på att läsa av såväl den analoga som den digitala klockan.
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
För ett självständigt och fungerande vardagsliv är det viktigt att kunna uppskatta och läsa av tid.

Innehåll

 

Centralt innehåll

I arbetsområdet behandlas följande innehåll:

Ma 7-9
Tid och pengar: enheter för tid, till exempel timmar och minuter och hur de förhåller sig till varandra.

Ma 7-9
Tid och pengar: olika sätt att uppskatta och mäta tidsskillnader, till exempel med klocka.

Du visar vad du kan genom att:

vara aktiv på lektioner och delta i de övningar vi gör.

I undervisningen kommer vi att träna på att:

 • uppskatta tidsåtgång för olika aktiviteter,
 • använda olika tidsbegrepp korrekt,
 • läsa av den analoga klockan,
 • läsa av den digitala klockan. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 9
 • Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  A 9