Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och problemlösning Åk 9

Skapad 2015-03-02 14:17 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Arbetsområdet innefattar delar från det centrala området: samband och förändring samt problemlösning
Grundskola 9 Matematik
Varför måste man tänka på procenten?

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att du; - ska utveckla kunskaper i matematik som behövs för att fatta bra beslut i vardagen - ska ges möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar
Diskussioner
Eget arbete
Läxor
Diagnos och prov (V. 10 torsdag del 1, del 2 den 14/3 tisdag).

När vi arbetat klart med detta tema ska du:

förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent:
- beräkna andelen
- beräkna delen
- beräkna det hela

Kunna räkna med förändringsfaktor

Använda procenträkningar i olika praktiska sammanhang

Skilja på procent och promille

Räkna med promille

Visa vad du lärt dig

Se arbetsmatris

Tidsram

preliminärt vecka 7-12

Bedömning

Se aktuella bedömningsmatriser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Procent

Arbetsmatris: Procent

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
beräkna andelen
Kunna räkna ut hur många procent delen är av det hela (ex hur många procent är 5 kr av 35 kr?)
räknar inte ut delen av det hela Väljer, värderar och använder fungerande metoder i liten utsträckning
Kan göra enkla beräkningar med delen av det hela Väljer, värderar och använder i huvudsak fungerande metoder.
Kan göra svårare beräkningar av med delen av det hela Väljer, värderar och använder ändamålsenliga metoder
Kan använda sig av olika metoder för att räkna med delen av det hela Väljer, värderar och använder ändamålsenliga och effektiva metoder som kan vara generella.
beräkna delen
(ex Vad är 7% av 300 kr)
Använder fungerande metoder i liten utsträckning
Använder i huvudsak fungerande metoder med tillfredsställande resultat
Använder fungerande metoder med gott resultat.
Använder ändamålsmenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat
beräkna det hela
(ex hur mycket är 100% om 3% är 9 kr)
Använder fungerande metoder i liten utsträckning
Använder i huvudsak fungerande metoder med tillfredsställande resultat
Använder fungerande metoder med gott resultat.
Använder ändamålsmenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat
förändringsfaktor
(faktor som anger relativ ökning eller minskning)
räknar inte med förändringsfaktor Använder några begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt
gör enkla beräkningar av förändring i % Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan några av begreppen
gör svårare beräkningar av förändring i % Tex. flera på varandra följande förändringar Använder begrepp på ett korrekt sätt och förklarar sambanden mellan begreppen.
gör beräkningar av procentsatser i problemlösning och räknar ut procentuell förändring med flera på varandra följande förändringar med hjälp av förändringsfaktor . Använder generella lösningsmetoder Använder begreppen på ett korrekt sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen i för eleven nya sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: