Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2015-03-03 14:21 i Knutsbo skola Ludvika
Grundskola 4 Biologi Geografi
Hur ser det ut i olika delar av vårt land, Sverige? Vilka naturresurser finns i landet och vad använder vi dem till? Vilka naturtyper finns i landet och vad finns det för djur och växter som lever i de olika naturtyperna? Lever människor lika i de södra delarna av landet, som de gör i norr? Vilka spännande platser finns det att besöka? De frågorna och många fler kommer du får söka svar på i detta tema!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Hitta platser på en karta och veta vad färgerna och de vanligaste symbolerna på kartan betyder.
 • Namn på Sveriges landskap och ett urval av orter, berg, hav, sjöar och vattendrag.
 • De olika naturtyperna som finns i Sverige, deras utmärkande drag och var de finns.
 • De olika svenska natur- och kulturlandskapen, deras utmärkande drag och var de finns.
 • Hur Sveriges natur-och kulturlandskap växt fram, förändras med tiden och påverkar människors och djurs levnadsvillkor.
 • Hur vi människor använder Sveriges naturresurser och hur det påverkar levnadsvillkoren för människor och djur på olika platser i Sverige.
 • Att använda geografiska- och biologiska begrepp som hör till de områden vi berör under tema Sverige. ex: väderstreck, tätort, naturresurser, klimat, ekosystem, näringskedja, näringsväv, kretslopp och många fler.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Studera och arbeta med olika typer av kartor i kartböcker och på dator.
 • Läsa faktatexter, söka svar på frågor och skriva egna faktatexter.
 • Se på ”Geografens testamente"- Den stora Sverigeresan.
 • Träna på Seterra.
 • Gemensamma lärarledda lektionspass.
 • Samtala om och diskutera kring den fakta vi läser och lyssnar på.

Vad som kommer att bedömas:

 • Din förmåga att använda kartor.
 • Dina kunskaper om Sveriges namngeografi.
 • Din förmåga att med hjälp av begreppen för väderstreck beskriva var en plats finns på kartan, och hur man tar sig dit från en given plats.
 • Dina kunskaper om Sveriges natur-och kulturlandskap och de djur och växter som finns där.
 • Din förmåga att resonera kring processer som ändrar Sveriges natur-och kulturlandskap, och vilka konsekvenser det får för djur, natur och människor.
 • Din förmåga att skriva en faktatext utifrån egen insamlad information.

 

Hur du får visa vad du kan:

 • Kartprov.
 • I arbetet med landskapskartor och kartböcker.
 • I diskussioner och övningar under lektionerna.
 • Skriftliga inlämningsuppgifter/läxor.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Bi Ge
Bedömningsmatris för arbetsområde Geografi - Sverige år 4

Bra
Väldigt bra
Superbra
Använda karta
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du hittar en plats i kartboken genom att söka i registret och ser vilken sida du ska leta på. Du letar sedan över hela sidan för att hitta platsen du söker. Du vet vilken färg åker, skog och vatten har på kartan.
Du hittar en plats i kartboken genom att söka i registret och ser vilken sida du ska leta på. Du ser även vilken bokstav och siffra du kan få hjälp av. När du letar hamnar du dock aningens snett och tar hjälp av antingen bokstaven *eller* siffran, och får fortfarande leta en stund innan du hittar platsen.
Du hittar en plats i kartboken genom att söka i registret och ser vilken sida du ska leta på, och vilken bokstav och siffra du kan få hjälp av. Du hittar snabbt det avgränsade området du ska söka i, och har lätt att hitta platsen du söker. Du vet kartans färg/symbol för äng, skog, vatten, berg, stad och bergstopp.
Sveriges namngeografi
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan peka ut Sverige på en världskarta och tala om i vilken världsdel Sverige ligger, samt peka ut och namnge: - de 3 stora landsdelarna i Sverige. - 5st landskap i varje landsdel. - 3 av de 5 stora vatten som omger Sverige. - 3 av Sveriges största sjöar. - 5 av Sveriges största städer - minst ett berg i Sverige.
Du kan förutom "bra-nivån" även peka ut några fler landskap, sjöar och platser i Sverige.
Du kan peka ut Sverige på en världskarta och tala om i vilken världsdel Sverige ligger, samt peka ut och namnge: - alla Sveriges landskap - alla de 5 stora vatten som omger Sverige. - minst 5st av Sveriges största sjöar. - minst 5st av Sveriges största städer, samt ytterligare några städer/tätorter.
Beskriva lägen på geografiska objekt
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du är lite osäker och behöver lärarens stöd när du ska visa en given plats på kartan. Du kan de 4 väderstrecken N, S, Ö, V, men använder dem inte när du förklarar var en plats finns.
Du är ganska säker men måste fundera innan du kan peka ut en given plats på kartan. Du funderar och resonerar på egen hand utan hjälp av läraren. Du kan alla 8 väderstrecken och använder dem ibland när du förklarar var en plats finns.
Du är säker när du pekar ut givna platser på kartan. Du behöver inte fundera. Du kan alla 8 väderstrecken och använder dem för att förklara var en plats finns.
Kunskaper om natur-och kulturlandskap
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan ge exempel på 3st natur- eller kulturlandskap som finns i Sverige.
Du kan ge exempel på minst 3st natur- eller kulturlandskap, samt berätta var i landet vi kan hitta dem.
Du kan ge exempel på minst 3st natur- eller kulturlandskap, berätta var i landet vi kan hitta dem, samt ge exempel på hur vi människor uttnyttjar de olika områdena.
Se samband
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan peka ut en stad/ort i Sverige och berätta i vilken slags natur/kulturlandskap den ligger. Du kan berätta om varför människor först drog sig dit och utvecklade platsen, och varför det bor många/få eller inga människor där i dag.
Du kan ge exempel på 2st städer/orter som ligger i olika typer av natur/kulturlandskap. Du kan berätta om varför människor först drog sig dit och utvecklade platserna, och varför det bor många/få eller inga människor där i dag.
Du kan, genom att peka på en karta, ge exempel på var i Sverige vi hittar de olika natur- och kulturlandskapen **berg/fjäll, skog, åker** och **kust**. Du kan berätta i stora drag om hur befolkningen är fördelad över Sverige idag, och förklara varför det ser ut så.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: