Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2015-03-05 10:47 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Historia Svenska
Vi reser 1000 år tillbaka i tiden och ser hur människorna här i Norden levde då. Vet du vem heliga Birgitta är? Har du hört talas om skogsrået Stämmer det att vissa var klokare än andra? Vem hade makten? Snart vet du allt detta......

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i historia kommer handla om livet i Norden år 1000 fram till 1500 - talet. 

Centralt innehåll:

I det här arbetet fokuserar vi på hur människorna levde här i Norden. Vi läser också lite om kungar och krig och hur man fick makt.

Konkretisering av mål:

Du kommer att få lära dig om:
- kyrkans betydelse

- hur livet i ett kloster kunde se ut

- vem heliga Birgitta var

- medicin och magi

- nöjen och sjukdomar

- hur livet i staden kunde se ut

- bönder och bergsmän

-  Lag och ordning

- de fyra stånden

- kungar och krig

- Stockholms blodbad

Arbetssätt:

Undervisningen varvas med:
- traditionella genomgångar
- film, Achmed i medeltiden m.fl.
- lärobok PULS Historia, Ipad
- diskussion
- Arbetshäfte
- Göra en egen faktabok i BookCreator

Bedömning:

Du blir bedömd på:
- din förmåga att reflektera, dra slutsatser och se sammanhang
- din faktakunskap om medeltiden
- din förmåga att använda historiska begrepp
- din förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor
- dina skriftliga och muntliga prestationer

Dokumentation:

Detta kommer att dokumenteras:
- ett skrftligt prov
- en muntlig presentation
- din egna bok om medeltiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: