👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål-Polska för åk 1-3

Skapad 2015-03-05 11:29 i Modersmål Ale Ale
Grundskola 1 – 3
Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Innehåll

Avsnitt 1

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin egen språkförmåga.

Avsnitt 2

Undervisning/Centralt innehåll

Undervisningen innehåller följande moment:

 • muntliga spel och ordlekar
 • samtal om elevernas vardagliga upplevelser och erfarenheter
 • samtal om årstider-dagar-månader
 • samtal om högtider, traditioner och kultur
 • högläsning för elever
 • lekar, sånger
 • lästräning
 • skrivträning - bokstäver, ord, siffror

 

Avsnitt 4

Konkretiserade mål

 • Eleverna ska (steg1)
  - Känna igen bokstävernas form
  - Skriva sitt namn
  - Rita/skriva av enkla enstaviga ord, t.ex. mamma, hus
 • Eleverna ska (steg 2)
  - Kunna skriva alfabetet och enkla ord
  - Lyssna och förstå och exempelvis återberätta det han/hon hört.
  - Delta i samtal, använda främst givna ord och fraser
 • Eleverna ska (steg 3)
  - Kunna läsa enkla ord & meningar.
  - Ha strategier för att lösa språkliga problem, använda svenska eller formulerar sig på ett annat sätt då han/hon inte kan ordet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Modersmål-Polska för åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Skriva
Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord.
Du skriver själv korta ord och fraser. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel som kan störa förståelsen. Du använder stor bokstav, mellanrum och sätter punkt i korta fraser och meningar.
Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel men budskapet framgår tydligt.
Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen.
Du skriver berättande, beskrivande eller informerande texter som berör för dig välbekanta ämnen. Du har god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion.
Läsa
Du läser alfabet
Du läser korta ord och rättar dig själv ibland.
Du läser korta meningar och rättar dig själv
Du läser med flyt och förståelse enklare texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår.
Du läser flytande med god läsförståelse t.ex. enkla kapitel böcker.
Tala och samtala
Du säger ord, fraser och meningar.
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning.
Du berättar om dig själv och din omgivning med till en viss del utvecklade meningar. Du ställer till en viss del utvecklade frågor och svarar med till en viss del utvecklade meningar som berör din vardag.
Du berättar/återberättar i grovt drag en text/ en händelse. Du ställer utvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar som berör din vardag.
Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. Berättandet sker för olika mottagare. Du ställer välutvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar om saker och ting. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi bra.
Lyssna och förstå
Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag.
Du förstår en enkel saga.
Du följer en längre dialog som berör ämnen i din egen vardag.
Du förstår innehållet i åldersanpassade TV program/film.
Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning.