Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Opera - ett uttryckssätt

Skapad 2015-03-09 09:35 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Operan Hans och Greta blir grunden till hur vi kan uttrycka känslor och stämningar på olika sätt, i musik, drama, dans, språk.
Grundskola 2 Musik Engelska Svenska Svenska som andraspråk Idrott och hälsa
...

Innehåll

Opera från upplevelse till föreställning.

Fas 1:

Vi läser, tittar på och diskuterar sagan om Hans och Greta i olika utgåvor och genrer. Vi undersöker operan som uttryckssätt för berättande. 

http://creativekidseducationfoundation.org/kids/opera/base.htm

https://www.youtube.com/watch?v=cBtN2-qc3Jc

http://www.enlasandeklass.se/wp-content/uploads/2014/04/hans_och_greta_skarm.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=KkhocIUin-I

Fas 2:

Vi uttrycker känslor genom dans, teater, sång och språk, både svenska och engelska. Eleverna får prova på att sjunga, dramatisera och dansa olika känslostämningar. 

Fas 3:

Vi bygger en egen föreställning tillsammans. Eleverna får dekorera grundhistorien och fatta de avgörande besluten om storyn. Eleverna får chans att välja roller, delta i arbetet med föreställningen och prova på olika tekniker för berättande. 

Vi bedömer

 • att du kan orden för olika känslor på engelska
 • att du kan återberätta Hans och Greta
 • att du vet att det finns olika versioner av en saga som berättats muntligt
 • att du kan delta i diskussioner och följa ett majoritetsbeslut
 • att du kan uttrycka känslor på flera olika sätt, med dans, sång och drama
 • att du kan delta i gemensam unision sång

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • SvA  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • SvA  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: